Pappers tjänstemannastrejk utvidgas

Tjänstemännen kräver nu med krafttag lönesystem. Pappersindustrins arbetare fick sitt redan under recessionen.

Det planerade tredje skedet av Fackförbundet Pros strejk för tjänstemännen i pappersindustrin utvidgas till Metsäliitto samt Stora Enso och dess underhållsbolag Efora, om framsteg inte görs de närmaste veckorna i kollektivavtalsförhandlingarna.

En eventuell strejk i dessa bolag skulle börja torsdag 19 maj klockan 06.00. I den tre veckor långa strejken skulle sammanlagt 1 500 tjänstemän delta. De skulle återvända till sina arbeten torsdag 9 juni.

Den senaste medlingen av kollektivavtalstvisten och strejken slutade resultatlös på tisdagen.

Pros ordförande Antti Rinne, som deltog i medlingen, berättar att Skogsindustrin fortfarande inte är villig att förhandla om lönesystem för tjänstemännen.

–        Arbetarna i pappersindustrin fick lönesystem under recessionen. Också tjänstemännen kräver ett gemensamt lönesystem i branschen för att bland annat korrigera eftersläpningen av kvinnornas löner.

Lonka har inte tills vidare bestämt ny tid för medling av kollektivavtalstvisten.

 
Tjänstemännen vid UPM-Kymmene i snabbstrejk

Tjänstemännen söker fart på avtalsförhandlingarna, som helt blivit i startgropen, genom att tidigarelägga det tredje skedet av strejken med nästan en vecka, då tjänstemännen vid UPM-Kymmene stannade hemma redan i morse (onsdag).

De ungefär tusen tjänstemännen återvänder till arbetet lördag 7 maj.

Ansvarige branschombudsman Jukka Hämäläinen från Pro berättar att liksom för en vecka sedan påverkades beslutet om tidigareläggning av strejken också nu av uppgifterna att arbetsgivarna försöker kringgå rådande övertidsförbud genom att använda strejkbrytare.

Hämäläinen poängterar att eventuella påföljder av strejken bara kan rikta sig mot förbundet, aldrig mot enskild arbetstagare. Det här har Högsta domstolen fastslagit.


Sappi Finland i strejk nästa veckas torsdag

Om enighet inte nås nästa vecka om lönesystemet börjar strejkens egentliga tredje skede nästa veckas torsdag 12 maj vid UPM-Kymmene och Sappi Finlands fabrik i Gerknäs.

Då skulle också hundra tjänstemän vid fabriken i Gerknäs ansluta sig till den två veckor långa strejken. Tjänstemännen skulle återvända till arbetet den 26 maj.


Strejken vid Stora Enso och Metsäliitto fortsätter

Strejken som 1500 tjänstemän inledde efter påsken vid Stora Enso och Metsäliitto fortsätter å sin sida till nästa veckas onsdag, om uppgörelse inte före det nås om nytt kollektivavtal.

Övertidsförbudet som gäller hela branschen fortgår också.

 Tjänstemännen i pappers strejkade första gången i början av april vid UPM-Kymmenes fabriker och huvudkontor.

 
Pro Nyheter / Jaana Pohja
Översättning Susanne Paetau

 

Intervju med Pros ordförande Antti Rinne om medlingen i pappers (MTV3/ huomenta Suomi 4.5.2011)

 

 

Skriv ut