Tuonnin sijaan kotimaista energiaa, ehdottavat professorit | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Katja Palhus / Pron tiedote 

Energiantuotantoon kuluu reippaasti rahaa. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomessa käytettiin 8,5 miljardilla eurolla ulkomailta tuotuja energiatuotteita. Summa vastaa yli neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Oikeilla poliittisilla päätöksillä tämä miljardikysyntä voitaisiin suunnata Suomeen, arvioi professorityöryhmä Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla -raportissa. Se julkistettiin tänään Espoossa.

Uusiutuvien energialähteiden globaalit markkinat ovat kasvussa ja myös energiatehokkuutta parantaville ratkaisuille on kysyntää. Vuositasolla markkinoiden volyymit ovat useita satoja miljardeja euroja.

Suomessa koulutettu ja osaava työvoima pitäisi saada innovoimaan ja kehittämään uusia energiaratkaisuja. Niitä voisi kokeilla Suomen markkinoilla, jotta teknologia saadaan kokemusta ja referenssejä.

Sääntely minimiin ja tehot irti

Energiajärjestelmän kehittämistä hidastaa ylisääntely, raskas byrokratia ja hitaasti toimivat viranomaiset. Sääntelyjärjestelmä on kehitettävä kaiken kokoisille toimijoille nopeaksi ja vaivattomaksi. Veroja ja tukia on tarkistettava. Yhteiskunta tukee energiantuotantoa vuosittain 2,7 miljardilla eurolla ja energiatuen ehtona on oltava energiatehokkuus ja kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Suomessa on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia niin energiatehokkuuden parantamisessa kuin kotimaisten energialähteiden lisäämisessä. Näiden lisäksi kysyntäjoustoa voisi lisätä nykyisestä älykkäiden sähköverkkojen avulla.

Suomi eroaa naapureista

Suomen energiapoliittinen linja poikkeaa selvästi useiden hyvin menestyvien maiden, kuten Ruotsin, Tanskan, Itävallan ja Saksan linjasta.

Erityisen suuri ero vertailumaihin nähden syntyi 2000-luvun alkupuolella, jolloin Suomessa päätettiin kolmen uuden ydinvoimalan rakentamisesta. Suomessa käännös ydinvoimaan on ollut yhtä nopea kuin Saksassa muutos uusiutuvaan energiaan.

Vertailumaissa moderni energiapolitiikka nähdään kokonaisvaltaisesti kilpailuetuna ja talouskasvun ja työpaikkojen lähteenä, kun taas Suomessa moderni energiapolitiikka on totuttu näkemään kilpailukykyä heikentävänä kustannustekijänä.

Professorityöryhmän ehdottaa Suomeenkin uutta energiapolitiikkaa, jossa energiaa tarkastellaan kansakunnan kokonaisedunkannalta. Nykyisessä taloustilanteessa on huomioitava energiaratkaisujen vaikutus kasvuun ja työllisyyteen.

Energiaratkaisujen kotimaisuus vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja kasvuun, vaihtotaseeseen, energiateknologian vientiin ja yritysten kilpailukykyyn.

Professorityöryhmään kuuluivat KTT Minna Halme, PhD Janne I. Hukkinen, FT Jouko Korppi-Tommola, KTT Lassi Linnanen, KTT Matti Liski, KTT Raimo Lovio, TkT Peter Lund, TkT Jyrki Luukkanen, TkT Jarmo Partanen ja VTT Markku Wilenius.Työryhmän sihteerinä on toiminut Oskari Nokso-Koivisto, joka on saanut työlleen rahoitusta Caverionilta, Prolta, Taaleritehtaalta, TEK:ltä sekä St1:ltä.