Vastavalmistuneiden työllisyys parani | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Vastavalmistuneiden työllisyys parani

6.3.2012 klo 11:23
|

Koulutus on kannattanut, sillä vastavalmistuneet ovat onnistuneet saamaan töitä. Vain surkeana vuonna 2009 työllistyminen tökki.

 

 

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2010, %

Kuva: Tilastokeskus

Pro Uutiset/ lähde: Tilastokeskus

Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin, kertovat Tilastokeskuksen koulutustilastot.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista työhön kiinni pääsi 69 prosenttia. Työllisyys parani 2 prosenttiyksikköä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 86 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, mm. maistereista ja diplomi-insinööreistä, työhön sijoittui 88 prosenttia ja tohtoreista 89 prosenttia. Työllisiä heistä oli prosenttiyksikkö enemmän kuin edellisvuonna.

Vastavalmistuneiden työllistyminen on kohentunut tai pysynyt ennallaan runsaan kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta vuoden 2009 työllisyyden heikkenemistä.

Työttömien osuus pieneni prosenttiyksikön verran. Työttömien osuus vastavalmistuneista oli 8 prosenttia.

Naiset miehiä useammin töissä

Kaikista vastavalmistuneista miehistä oli työssä 61 prosenttia ja naisista 73 prosenttia. Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä 63 prosenttia ja naisista 75 prosenttia oli työllistynyt. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 84 prosenttia ja naisista 87 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työllistynyt 89 prosenttia ja naisista 87 prosenttia.

Työllistyminen oli vaikeinta kulttuurialalta valmistuneilla. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet, joissa työllisten osuus oli yli 88 prosenttia. Kaikilla koulutuksen aloilla korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin.

Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 79 prosentista Pohjois-Karjalan 59 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.