Jäsenmaksu | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Pro+
 • Pro-kassa
 • Muut Pron verkkopalvelut

Jäsenmaksu

Ammattiliitto Pron jäsenmaksu on 1,4 prosenttia veronalaisesta palkkatulosta. Maksu on  enimmillään 57 euroa kuukaudessa. Liitto ei palauta liikaa maksettua jäsenmaksua.

Mistä jäsenmaksua peritään vuonna 2017?

 • Jäsenmaksua peritään kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja on suuruudeltaan 1,4 prosenttia em. palkkatulosta. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat.  
 • Pro perii myös jäsenmaksua 1,4 prosenttia liiton hoitaman työsuhderiidan tuloksena maksetuista saatavista tai korvauksista. 
 • Työttömyyskassa Pron maksamista etuuksista peritään työttömyyskassan jäsenmaksu automaattisesti.

 Jäsenmaksua ei makseta:

 • sen kalenterikuukauden ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa etkä kassan maksamaa veronalaista etuutta
 • kertaluontoisista palvelu- ja juhlavuosipalkkioista
 • aloite- ja keksintöpalkkioista
 • syntymäpäivälahjoista
 • muista korvauksista, joita ei katsota palkkatuloksi
 • muista Kelan maksamista etuuksista tai tuista.

Ammattiliiton jäsenmaksua ei myöskään tarvitse maksaa palkattomalta ajalta: opiskelu, armeija/siviilipalvelus, sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja hoitovapaa.

Jäsenen tulee ilmoittaa palkattomien aikojen alku- ja loppupäivämäärät Proplussan jäsenyys ja jäsenedut sivujen kautta jäsenpalveluun. Huom. liiton jäsenpalvelu ei tarvitse työttömyysajalta ilmoitusta, jos ansiosidonnaisen päivärahan maksaa Työttömyyskassa Pro. 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu Prossa on 1,4 prosenttia työstä maksettavasta palkkatulosta. Maksu on enimmillään 57 euroa kuukaudessa.

Töihin ulkomaille?