Jäsentietojen muutokset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Muutoksista ilmoitetaan jäsenrekisteriin

Mikäli asiasi koskee sopimusalan muutosta, työnantajan/työpaikan muutosta, jäsenmaksuviitteiden tilausta, yhdistyksen vaihtoa tai eläkkeelle siirtymistä, voit ilmoittaa siitä meille sähköisellä muutosilmoituksella.

Muutosilmoitus

Maksuvapaus

Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa sen kalenterikuukauden ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa etkä kassan maksamaa veronalaista etuutta. Jäsenmaksuista vapautumisen syy, alkamis- ja arvioitu päättymisaika jäsenen on itse ilmoitettava liiton jäsenrekisteriin heti kun maksuvapautus alkaa. Työnantajilta ja viranomaisilta emme saa näitä tietoja esim. äitiyslomista tai pitkistä sairaslomista. Hyväksyttävät maksuvapautuksen perusteet näet Proplussan jäsenyys ja jäsenedut -sivusivuilta sekä tehdä oman maksuvapausselvityksesi suojatun yhteyden kautta. Lue myös jäsenmaksu.

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset saamme suoraan Väestörekisteristä, ellei niissä ole luovutuskieltoa. Muutokset voit tehdä myös itse suoraan omiin tietoihisi Proplussan jäsenyys ja jäsenedut -sivujen suojatun yhteyden kautta.

Jäsenkortti

Jos jäsenkorttisi on kadonnut tai se on viallinen, voit tilata sen lähettämällä meille palvelupyynnön Proplussan jäsenyys ja jäsenedut -sivuilta tai sähköpostitse.

Proplus jäsenyys ja jäsenedut