Nuorten foorumi ja suunnitteluryhmä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Nuorten foorumi ja suunnitteluryhmä

Ammattiliitto Prossa jokainen alle 36-vuotias jäsen kuuluu nuorten foorumiin, joka lisää nuorten jäsenten tietoisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Prossa. Toimintaa ohjaa nuorten foorumin suunnitteluryhmä.

Jokainen alle 36-vuotias Pron jäsen kuuluu Ammattiliitto Pron nuorten foorumiin, jonka tavoitteena on lisätä nuorten jäsenten tietoisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Prossa. Foorumi tiedottaa liiton toiminnasta, edunvalvonnasta ja ajankohtaisasioista nuorten jäsenten näkökulmasta sekä innostaa mukaan toimintaan, luottamustehtäviin, jäsenhankintaan, yhdistystoimintaan ja Pro-klubitoimintaan.

Foorumi tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda esiin näkemyksiään, kokemuksiaan ja ideoitaan ja vaihtaa niitä: kannustaa keskusteluun ja aloitteellisuuteen. Foorumin avulla nuoret verkostoituvat toistensa ja prolaisten alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Vuosina 2016–2017 haluamme tukea yhdistysten nuorisovastaavia ja elvyttää nuorisotoimintaa yhdistyksissä. Foorumi toimii myös linkkinä opiskelijajäsenten, nuorisotoiminnan ja yhdistysten välillä. Haluamme myös aktivoida jäseniä sosiaalisen median käyttöön ja hyödyntämiseen verkostoitumisen välineenä, tiedon lähteenä ja vaikutuskanavana. Nuoret pohtivat tapoja kannustaa nuoria jäseniä markkinoimaan Prota ja lisäämään nuorten jäsenten määrää Prossa.

Tulevaisuudessa foorumin avulla haluamme mahdollistaa alueellisten tapahtumien sekä valtakunnallisten tapahtumakiertueiden järjestämisen yhteistyössä nuorten toimijoiden sekä Pron yhdistysten kanssa. 

Nuorten foorumin toimintaa ohjaa suunnitteluryhmä

Nuorten foorumin toimintaa ohjaa suunnitteluryhmä, johon on valittu prolaisia nuoria eri aloilta ja alueilta suunnittelemaan nuorten toimintaa sekä näkymistä Prossa.

Haluatko mukaan?

Haluamme kuulla, millaisen Pron sinä haluat ja missä näymme. Toimintaan kannattaa tulla mukaan edistämään meille nuorille tärkeitä tavoitteita ja vaikuttaa. Etsimme jäseniä nuorten foorumin suunnitteluryhmään, joka organisoi foorumin toimintaa ja toteuttaa sitä aitiopaikalta. Arvostamme aktiivista, omatoimista ja idearikasta asennetta sekä uusia näkökulmia ammattiliiton toimintaan. Kokoonnumme muutamia kertoja vuodessa.

Vuoden 2017 haku suunnitteluryhmään on päättynyt. Kiitos hakijoille!