Työtaistelut: Lakko, ulosmarssi, työsaarto | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ajankohtaiset ohjeet:

Teollisuusalojen ylityökielto 17.9.2018 kello 0.00 on voimassa toistaiseksi  | Yhteystiedot Prossa 

Työtaistelulla tavoitellaan yleensä parannusta työehtoihin tai ratkaisua epäoikeudenmukaiseksi koettuun tilanteeseen. Yleensä sanotaan, että työt ovat lakossa. Se tarkoittaa, että kukaan ei saa tehdä töitä, jotka on lakolla keskeytetty, vaan ne ovat lakonalaisia töitä.

Työtaistelun järjestämisestä vastaa aina ammattiliitto tai sen jäsenyhdistys. Työtaistelu on lakossa olijalle aina laillinen. 

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Painostamista on esimerkiksi tehtäväjärjestelyt lakon murtamiseksi, henkilöiden pyytäminen lakonalaiseen työhön, lisäpalkkioiden maksaminen lakonalaisten töiden tekemisestä. Kaikesta painostamisesta tulee olla yhteydessä liittoon p. 09 1727 3442.

Mitä tarkoittaa ylityökielto?

Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Tällaista työtä on esimerkiksi liukumien kerryttäminen, varsinainen lisä- ja ylityö, säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva päivystys tai matkustaminen.

Mitä tarkoittaa vuoronvaihtokielto?

Vuoronvaihtokiellon aikana toimihenkilöt eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta.

Mitä tarkoittaa laiton lakko?

Oikeus osoittaa mieltä työtaistelutoimin kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Lakosta tulee laiton silloin, kun työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen sen voimassaoloaikana. Muut lakot ovat laillisia. ”Laiton lakko” -termiä käytetään toisinaan lakon murtamiseksi.

Mikä on työsulku?

Työsulku on työnantajan toteuttama työtaistelutoimenpide. Työnantaja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä. Työnantaja käyttää työsulkua yleensä vain työehtosopimukseen liittyvissä lakoissa.

Pron jäsen saa käyttöönsä lakko-oppaan ja lisää tietoa lakoista kirjautumalla jäsentunnuksilla Proplussaan tai soittamalla Pron aluetoimistoon.

Miten lakko alkaa?

Työehtosopimus takaa työntekijöille työehdot ja työnantajalle työrauhan. Kun työehtosopimus on voimassa, siihen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty.  Jos sopimusta rikotaan, siitä voidaan tuomita sakkorangaistus, josta vastaa työtaistelun järjestävä liitto.

Työnseisaus tarkoittaa kieltäytymistä työnteosta. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan, mitkä yritykset ja työtehtävät ovat lakossa. Mikäli lakko alkaa kesken työvuoron, työnteko lopetetaan ja poistutaan työpaikalta. Lakon alettua työpaikalle ei mennä.

Lakkovaroitus jätetään kaksi viikkoa ennen lakon alkamista, mikäli kyseessä on työehtosopimuksen päättymisen jälkeen sopimukseen liittyvä työtaistelu. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan erikseen lakon ulkopuolelle jäävät työt. Työnantaja voi halutessaan hakea työlupaa tietyn työn hoitamiseen.

Lakkoavustusta haetaan lakon jälkeen erillisellä lomakkeella. Avustus on usein suuruudeltaan 41,45 euroa työpäivältä (eli 50 euroa, josta on vähennetty verot). Lakkoavustuksen hakulomake lähetetään lakon jälkeen sähköpostilla lakossa olleille.

Entä kun työehtosopimus päättyy, eikä uutta ole saatu sovittua?

Sopimuksen päätyttyä ollaan sopimuksettomassa tilassa ja silloin työrauhavelvoite ei ole voimassa.  Jos tes-neuvottelut kariutuvat ja päädytään lakkoon, lakon järjestäjä antaa lakosta kirjallisen ennakkoilmoituksen kahta viikkoa ennen lakon alkamista. Ilmoitus annetaan valtakunnansovittelijalle ja sopimuksen vastaneuvottelijalle eli työnantajaliitolle.

Jos ilmoitusaikaa ei noudateta, työtaistelun järjestäjä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

 Liity jäseneksi tästä 

Lue lisää lakoista:

2.4.2017 Lakkoillaanko Suomessa paljon?
28.4.2016 Laittomia lakkoja entistä vähemmän