Työtaistelut | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ylityökielto Työnseisaus ja lakko Työsaarto

Työtaistelulla tavoitellaan parannusta työehtoihin tai ratkaisua epäoikeudenmukaiseksi koettuun tilanteeseen. Työtaistelun järjestämisestä vastaa aina ammattiliitto tai sen jäsenyhdistys. Työtaistelu on siihen osallistuvalle aina laillinen. 

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Painostamista on esimerkiksi tehtäväjärjestelyt lakon murtamiseksi, henkilöiden pyytäminen lakonalaiseen työhön, lisäpalkkioiden maksaminen lakonalaisten töiden tekemisestä. Kaikesta painostamisesta tulee olla yhteydessä liittoon p. 09 1727 3442.

Ylityökielto

Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Tällaista työtä on esimerkiksi liukumien kerryttäminen, varsinainen lisä- ja ylityö, säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaan päivystykseen liittyvä lisä- ja ylityö tai matkustaminen säännöllisen työajan ulkopuolella. Lue lisää ylityökiellosta.

Vuoronvaihtokiellon aikana toimihenkilöt eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta.

Työnseisaus ja lakko

Lakolla tai työnseisauksella tarkoitetaan sitä, että tiettyjä töitä ei tehdä tiettynä aikana. Lakossa ovat siis työt, eivät henkilöt. Työnseisausta tai lakkoa käytetään silloin, kun sopua ja yhteisymmärrystä ei muuten löydy, eivätkä asiat etene neuvottelemalla. Lakosta päättää liiton hallitus. Lakon tai työnseisauksen alettua työpaikalle ei mennä eikä työtä tehdä myöskään etänä.

Oikeus osoittaa mieltä työtaistelutoimin kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. ”Laiton lakko” -termiä käytetään toisinaan lakon murtamiseksi. Lue lisää työnseisauksesta ja lakosta.

Työsaarto

Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, kieltäydytään työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. Saarron piirissä olevien yritysten tilaamia töitä ei tehdä.

Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, laskutusta ja/tai luotonhallintaa ei hoideta eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata ja asennuksia sekä huoltoja tehdä. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide. Lue lisää työsaarrosta

Työsulku

Työsulku on työnantajan toteuttama työtaistelutoimenpide. Työnantaja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä. Työnantaja käyttää työsulkua yleensä vain työehtosopimukseen liittyvissä lakoissa.

Liity jäseneksi tästä Lue lisää: ylityökielto Lue lisää: työnseisaus ja lakko Lue lisää: työsaarto

Lue lisää lakoista: