Kaksoisjäsenyys | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Kaksoisjäsenyys

Jäsentensä tehokkaan edunvalvonnan turvaamiseksi Pro on sopinut Tehyn ja Farmasialiiton kanssa mahdollisuuden kaksoisjäsenyyteen.

Kaksoisjäsenenä Prossa ja Tehyssä

Pro sopii teollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukset. Pro ja Tehy ovat sopineet mahdollisuudesta kaksoisjäsenyyteen.

Terveysalan toimihenkilöt ovat oikeutettuja kaksoisjäsenyyteen, jos he työskentelevät teollisuudessa esimerkiksi työterveyshuollossa tai laboratoriossa ja jos heihin sovelletaan Pron työehtosopimusta.

Kaksoisjäsenen työttömyysturvan hoitaa Terveydenhoitoalan työttömyyskassa. Työehtosopimuksesta, työsuhteita koskevista erimielisyyksistä ja mahdollisista muista asioista vastaa Pro.

Kaksoisjäsenet ovat Pron ja Tehyn täysivaltaisia toimivia jäseniä. Heille kuuluvat kummankin liiton kaikki jäsenoikeudet, edut ja velvollisuudet.

Kaksoisjäsen

• Maksat 1,1 prosentin jäsenmaksun Tehyyn.

• Saat työttömyysturvan Terveydenhoitoalan työttömyyskassasta (Tehy).

• Työehtosopimustasi ja etujasi työpaikalla valvoo Ammattiliitto Pron/prolainen luottamusmies.

• Saat kummankin liiton jäsenedut ja palvelut täysimääräisinä.

• Käytössäsi on Pron matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Minustako kaksoisjäsen?

Tehyn jäsenet toimittavat liittymislomakkeen myös Prohon. Lomakkeen voi täyttää myös netissä. Kohtaan ”edellinen ammattiliitto” merkitään ”Tehy/kaksoisjäsenyys”.

Jos et ole vielä järjestäytynyt kumpaankaan liittoon, toimita molempiin liittoihin liittymislomake maininnalla "Tehy/kaksoisjäsen".

 

Liity Pron jäseneksi