Näin vaikutamme | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Näin vaikutamme

Toimihenkilöiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman turvaaminen edellyttää Ammattiliitto Prolta laaja-alaista vaikuttamista työmarkkinoiden toimintaympäristöön.

Säännöt velvoittavat Prota vaikuttamaan jäsentensä etuihin välittämällä liiton linjaukset tiedoksi poliittisille toimijoille ja muille yhteiskunnallisia päätöksiä tekeville tahoille kuten ministeriöt ja valtion sekä kuntien hallintoelimet.

Liiton tehtävä on ilmaista linjauksensa julkisesti ja edistää niiden toteutumista.

Yhteiskuntavaikuttaminen tukee sopimustoimintaa, kun vaikuttamalla määritellään yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa työehtosopimuksista neuvotellaan.

Pro pyrkii vaikuttamaan tekemällä yhteistyötä useiden erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vaikuttajana pyrimme ammattiyhdistysliikkeen edelläkävijäksi.

Tavoitteet

Pron tavoitteet vaikuttaa perustuvat liiton sääntöihin: Pron ensisijainen tehtävä on parantaa jäsentensä taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa.

Keinot

  • Ansiokehityksen ja työehdot takaavat työehtosopimukset.
  • Vaikuttaminen elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan sekä työympäristöasioihin.
  • Pron tavoitteita täydentävät Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunnan ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kannanotot.
  • Pro osallistuu pohjoismaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen toimintaan.
  • Liitto hyödyntää vaikuttamisessa myös Pron jäsenten elin- ja työolosuhteista, tarpeista, arvoista ja asenteista tutkimuksilla säännöllisesti kerättävää tietoa.

Sääntöjen määrittelemät vaikuttamistavoitteet on kirjattu Toimintalinjat-asiakirjaan. Pro asettaa tavoitteita myös kannanotoissa, linjauksissa ja lausunnoissa.