Pro vaikuttaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro vaikuttaa

Toimimme sen puolesta, että päätöksenteon kaikille tasoille valikoituu riittävästi asiantuntijoiden ja esimiesten tarpeita ymmärtäviä ihmisiä. Pro pyrkii saamaan jäsenilleen tärkeitä asioita mukaan puolueiden vaaliohjelmiin, julkiseen keskusteluun sekä niin koko Suomea ohjaavaan hallitusohjelmaan kuin kuntia ja alueita liikuttaviin strategioihinkin.

Liitto myös kannustaa jäseniään osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä.

Kuntavaalit 2021

Kunnissa päätetään iso osa yhteiskunnan palveluista ja niiden tasosta. Kuntapäättäjät vaikuttavat päätöksillään muun muassa lähiterveyspalveluihin, virkistys- ja liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon, asuntorakentamiseen, teiden ylläpitoon, puhtaaseen elinympäristöön, kulttuuritoimintaan, koulujen korjaamiseen, päiväkotien sijoittumiseen sekä kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen.

Seuraavat kuntavaalit järjestettiin 18. huhtikuussa 21. Edellisissä kuntavaaleisssa prolaisia oli ehdolla 414, joista kunnanvaltuustoihin valittiin melkein joka neljäs eli 120 prolaista. Kannustamme jäseniämme lähtemään rohkeasti ehdolle tulevissa vaaleissa!

Pron kuntavaalitavoitteet julkistetaan lokakuun aikana. 

Katso prolaiset kunnanvaltuutetut 2017-2021.

Katso Pron kuntavaalitavoitteet 2017.

 

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaaleissa äänestettiin mm. työelämän kehittämisestä, uusien työpaikkoja syntymisestä sekä palveluiden laadusta. Suomi päätettiin muuttaa hiilineiutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja siinä Pron jäsenillä on paljon työtä tehtävänään. 

Pron hallitusohjelmatavoitteet   Prolaiset kansanedustajat 2019

 

Eduskuntavaalit 2015

 

Mitä Pro odottaa seuraavalta hallitukselta?

  1. Työpaikkojen luominen ja turvaaminen on hallituksen tärkein tehtävä. Suomeen on saatava elinkeino- ja teollisuuspoliittinen strategia, joka toimii ohjenuorana  hallituksen toiminnalle hallitusohjelman rinnalla.
  2. Valtio-omisteisten yritysten tulee olla esimerkillisiä työnantajia ja omistajaohjauksen nykyistä aktiivisempaa. Pro odottaa valtiolta omistajapolitiikan uudelleenarviointia  ja työllisyysnäkökohtien suurempaa huomioon ottamista.
  3. Koulutukseen kohdistuva leikkaukset tulee perua, eikä koulutuksen laadusta saa tinkiä. Aikuiskoulutuksen määrää ja tarjontaa on lisättävä, jotta suomalaisten työssäkäyvien osaaminen pysyy yllä.
  4. Työelämä kuntoon! Alipalkkaus on kriminalisoitava ja nollatuntisopimukset kiellettävä lailla. Työelämä 2020 -hanketta on jatkettava ja työntekijöiden hyvinvointiin on panostettava.
  5. Rakentaminen on viisasta suhdannepolitiikkaa. Valtion tulee tukea teiden ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamista sekä ruuhka-Suomen asuntorakentamista. Rakentaminen luo myös työpaikkoja.

Pron hallitusohjelmatavoitteet   

Pron Uutta kasvua ja työtä -vaalikiertue

 

 

 

Pro tuki lukuisia eri ehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleissa 2014.

Euroopan parlamentin vaalit 2014

Ammattiliitto Pro antoi vaalitukea lukuisille eri ehdokkaille Euroopan parlamentin vaaleissa 2014. Pro julkistaa kaiken antamansa vaalituen, myös alle ilmoitusrajan olevan tuen. Jaettu vaalituki (19.5.2014)

Pro nosti kunnallisvaaleissa 2012 toimihenkilöiden äänen esiin

Kuntavaalit 2012

Kuntavaaleissa 537 prolaista ehdolla, valtuutetuksi 144.

Lokakuun 28. päivä pidetyissä kunnallisvaaleissa 2012 valittiin noin 9 700 päättäjää Suomen 336 kuntaan.

Vaaleissa kunnanvaltuutetuksi kaudelle 2012–2016 valittiin yhteensä 144 prolaista. Lisäksi 126 liiton jäsentä toimii jatkossa kuntansa varavaltuutettuna.

Prolaisia oli vaaleissa ehdolla lopulta yhteensä jopa 537. Ilman valtuustopaikkaa tällä kertaa jääneistä moni vaikuttaa toivottavasti jatkossa kuntansa muissa luottamustehtävissä, esimerkiksi lautakunnissa.

Lisätietoa vaaleista löydät myös seuraavilta sivustoilta:

Kuntaliiton kunnallisvaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivusto