Pron strategia 2016–2020 | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron strategia 2016–2020

Pron visio vuodelle 2020 on olla aktiivinen kumppani työelämän kehittäjänä ja yhteiskunnan uudistajana. Strategisia päämääriä yhdistää neljä näkökulmaa.

 

Pron perustehtävä

Ammattiliitto Pro parantaa yksityisen ja julkisen sektorin jäsenten ja alalle kouluttautuvien:

 • toimeentuloa eri elämäntilanteissa
 • hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä
 • kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia.

Pro vaikuttaa yhteiskuntaan tavoitteenaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä taloudellinen kasvu ja työelämän hallittu muutos.

Jäsenten ja alalle kouluttautuvien toimeentulo eri elämäntilanteissa

 1. Rikkonaisissa työsuhteissa toimivien aseman parantaminen
 2. Työpaikkojen palkkasyrjinnän estäminen
 3. Toimihenkilötyön menestyminen palkkakilpailussa

Jäsenten ja alalle kouluttautuvien hyvinvointi työssä ja vapaalla

 1. Luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen neuvotteluosapuolena työpaikalla
 2. Esimiestyön, johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
 3. Vapaa-ajan suojeleminen

Jäsenten ja alalle kouluttautuvien kehittymis- ja työllistymismahdollisuudet

 1. Mahdollisuus uuden oppimiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen
 2. Automatisaation ja digitalisaation aiheuttamien muutosten hallinta suhteessa työn sisältöihin ja työtehtäviin
 3. Jäsenetupohjaisten kannusteiden kehittäminen uudelleenkouluttamiseen

Työelämän yhteiskuntavaikuttaminen

 1. Harmaan talouden vähentäminen
 2. Paikallisen sopimisen kehittäminen
 3. Osallistumisjärjestelmien vaikuttavuuden lisääminen
 4. Työehtosopimusshoppailun kieltäminen
 5. Irtisanomisturvan parantaminen
 6. Euroopan paras työelämä ja parhaat työpaikat