Työehtosopimukset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työehtosopimukset

Mikä on työehtosopimus? Mistä työehtosopimuksesta sovitaan? Kuka tessin neuvottelee ja mistä tiedät, mitä sopimusta sinun työssäsi noudatetaan?

 

Hyppää suoraan: Mitä työehtosopimusta minuun noudatetaan? | Mistä työehtosopimus tulee? | Pron työehtosopimukset

Työehtosopimus (TES, tuttavallisesti tessi) on ammatti- ja työnantajaliiton välinen sopimus alan vähimmäistyöehdoista.

Työehtosopimus määrittää työsuhteen vähimmäisehdot, esimerkiksi palkan, lomien ja sairaslomien osalta. Työehtosopimukseen ei voida sopia lakia huonompia työehtoja, eikä henkilökohtaiseen työsopimukseen voi sopia tessiä huonommista ehdoista. Näitä minimiehtoja paremman työsopimuksen voi tietysti aina neuvotella.

Työehtosopimuksessa on neuvoteltu myös työajoista ja ylityökorvauksista. Pron työehtosopimuksissa tärkeitä kokonaisuuksia ovat muun muassa vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomarahat ja päivystyskorvaukset.

Eniten työehtosopimuksista löytyy työaikaa koskevia määräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät.

Vertaa itse, mitä hyötyä työehtosopimuksesta sinulle on.

Mistä sovitaan

Mitä työehtosopimus määrää

Mitä pelkkä laki määräisi

Palkkaus

Minimipalkat määrää tasa-arvoinen, mm. osaamiseen ja työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisen palkan saa neuvotella itse.

Ei minimipalkkaa. Palkka työnantajan määriteltävissä.

Työaika

Vuoro- ja lauantailisät, työajan lyhennysvapaat (pekkaset)

Ei vuorolisiä eikä ns. pekkaspäiviä

Lomaraha

Maksetaan 50 % loma-ajan palkasta

Ei lomarahaa.

Lyhyt tilapäinen vapaa

Palkallinen vapaa lapsen hoitamiseksi ja hoidon järjestämiseksi.

Palkaton vapaa, rajoitettu lapsen iän ja vapaan keston osalta.

Sairausajan palkka

Maksetaan neljältä viikolta – kolmelta kuukaudelta.

Maksetaan enintään yhdeksältä päivältä.

Äitiysloma-ajan palkka

Maksetaan kolmelta kuukaudelta.

Ei palkkaa äitiysloman ajalta.

Vanhempainvapaat

Palkka työehtosopimuksesta riippuen.

Ei palkanmaksuvelvoitetta vanhempainvapaalta.

Päivärahat työmatkoilta

Maksetaan.

Ei korvausta.

Vapaa-ajan käyttäminen työmatkoihin

Yleensä korvataan (työehtosopimuksesta riippuen)

Ei korvausta.

Arkipyhät

Vapaapäivä(t) mainittu

Ei.

Varallaolo ja päivystys

Korvaukset määritelty.

Vain minimikorvaus ns. asuntovarallaolosta.

Sijaisuuskorvaus

10-35% palkanlisä

Ei korvausta.

Ilmoitusaika lomautuksissa

Jopa kaksi kuukautta

14 päivää.

Mahdollisuus sopia asioista paikallisesti

Joissain asioissa, työsopimuksessa ehdot sopimiselle.

Ei.

Työehtosopimuksissa on määräyksiä, joihin lainsäädäntö ota ollenkaan kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka. Työehtosopimusten kirjaukset vaihtelevat alakohtaisesti, tarkista oman alasi työehtosopimus.

Työehtosopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia. Sopimusta noudattavat sen solmineen ammattiliiton jäsenet ja ne työnantajat, jotka kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen työnantajaliittoon. Tällaisia työehtosopimuksia kutsutaan normaalisitoviksi. Lisäksi on olemassa yleissitovia työehtosopimuksia, jotka sitovat kaikkia työnantajia ja työntekijöitä.

Mistä tiedän, mitä työehtosopimusta minuun noudatetaan?

Aloittaessasi uudessa työssä tarkista ensimmäiseksi, mitä työehtosopimusta tehtävääsi noudatetaan. Tieto löytyy allekirjoittamastasi työsopimuksesta. Yleensä ottaen työehtosopimus määräytyy usein ennemmin alasi kuin työtehtäviesi mukaan. Esimerkiksi markkinointiassistentteja työskentelee kaikilla Pron aloilla. Vähimmäispalkka, työajat ja muut työsuhteen ehdot riippuvat siitä, minkä alan yrityksessä assistentti työskentelee.

Yleisiä prolaisia tehtävänimikkeitä ovat myös esimerkiksi (vastaava) työnjohtaja, call centerin asiakasneuvoja, dokumentoija, työnjohtaja, vuoromestari, järjestelmäinsinööri, kirjanpitäjä, tekninen asiantuntija, IT-asiantuntija, tuote- tai asiakaspalvelupäällikkö, henkilöstö- tai markkinointiassistentti, laborantti, myyntipäällikkö, myyntineuvottelija, sopimuskäsittelijä, sihteeri, palkanlaskija ja suunnittelija.

Tarkempaa tietoa alasi työehtosopimuksesta saat luottamusmieheltäsi tai Ammattiliitto Pron työsuhdeneuvonnasta. Työsuhdeneuvonnan asiantuntijat tavoitat arkisin kello 8.30–16 numerosta (09) 1727 3442. Voit lähettää myös sähköisen yhteydenottopyynnön Proplussasta.

Mistä työehtosopimus tulee?

Liittojen tekemät työehtosopimusten tavoitteet saamme kysymällä suoraan jäseniltä. Osaa toiveista voi edistää työpaikoilla luottamusmiehen avulla, osa on muutosehdotuksia tuleviin työehtosopimuksiin.

Pron hallitus nimeää neuvottelukuntien jäsenet neljäksi vuodeksi edustamaan tasapuolisesti isoja ja pieniä yrityksiä, eri maakuntia ja molempia sukupuolia. Pro neuvottelee noin 75 virka- ja työehtosopimusta ja alakohtaisia neuvottelukuntia on yhtä monta kuin sopimuksiakin. Neuvottelukunnat koostuvat alalla työskentelevistä aktiivisista prolaisista.

Ryhmät kokoontuvat 4–6 kertaa vuodessa, tes-neuvottelujen lähestyessä tiiviimmin. Jäsenten tes-toiveet päätyvät neuvottelukuntiin ja isoimpien alojen luottamusmieskokouksiin. Liiton yhteiset tavoitteet syntyvät, kun Pron hallitus nostaa neuvottelukuntien työstämistä tavoitteista esille yhteensä viisi–kuusi tärkeintä.

Kun tavoitteet on vahvistettu, nimetään neuvottelijat.  Kutakin työehtosopimusta neuvottelemaan lähtevät ainakin kyseisen alan sektorijohtaja, sopimusalavastaava ja neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Neuvotteluissa tärkeää on, että neuvottelijat pystyvät asettumaan toisen rooliin ja olla sanojensa mittainen. Kun tuntee vastapuolen, tietää miten tiukalle asiat voi vetää. Pron neuvottelijat ovat monessa liemessä keitettyjä ja tietävät, että kompromissit ovat välttämättömiä. Jos ei anna missään periksi, ei koskaan saa mitään sovittua. Lue lisää neuvotteluiden vuorovaikutustaidoista.

Kun tulos on saatu aikaan, liiton neuvotteluryhmän jäsenet käsittelevät sen keskenään ja sitoutuvat siihen. Tuloksesta tiedotetaan, kun alan neuvottelukunta Prossa sekä Pron hallitus ja työnantajaliiton hallitus ovat sen hyväksyneet.

>> Pron neuvottelemat työehtosopimukset