Hämeen vaalipiiri | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+
50

Taavela Irma

Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.
Hämeen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Lisää työtä, vähemmän työttömiä. Tärkeää on kehittää elämän ja työelämän eri tilanteita huomioivaa työelämää ja turvaa työntekijöille. Hyvä koulutus on tärkeä osa tätä. Suomalaisen työelämän asiantuntijoita pitää huomioida niin hallitusohjelman teossa kuin lainsäädäntötyössä.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Haluan palata yhteiskunnassa yhteisen sopimisen ja niistä kiinnipitämisen kulttuuriin. Köyhyyteen ja eriarvoistumisen kasvuun voi ja pitää puuttua. Ekologinen kriisi on myös suuri mahdollisuus uudelle työlle. Järki takaisin hyvinvointivaltion palveluiden järjestämiseen ja valtion omaisuuden...
102

Heino Marko

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Hämeen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Heikennyksiä työehtoihin ei pidä hyväksyä. Ammattiliittojen asemaa työssäkäyvien edunvalvojana pitää vahvista. Pienyrittäjien toimintaedellytyksiä on parannettava, suurten yrityksien tuet pois ja kohdistettava ne pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tuotekehitykseen. ...
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Aktiivimallista on luovuttava. Ei ole mitään näyttöä tämän mallin työllistävästä vaikutuksesta, pikemminkin työttömien etuuksia on leikattu aktiivimallin seurauksena. Koulutukseen on tehtävä panostuksia, ainoastaan laadukkaan koulutusjärjestelmän avulla varmistamme osaavan työvoiman saannin...