Helsingin vaalipiiri | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+
224

Auvinen Petteri

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingin vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Palkkatasoa pitää saada ylöspäin. Palkalla pitää pystyä elämään myös Helsingissä. Työkiireet ja paineet ovat kovia useimmilla työpaikoilla. Työhyvinvointiin ja työssäviihtyvyyteen pitää satsata enemmän. Etätyömahdollisuuksien lisääminen. Digitalisaatioon valmistautuminen kouluttamalla työntekijöitä.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Parempaa palkkaa työntekijöille. Monet yritykset tahkoavat valtavia voittoja mutta henkilöstölle ei jaeta kuin yt-neuvotteluihin kutsua. Työntekijät tekee tuloksen, heitä pitäisi myös palkita esim henkilöstörahaston kautta. Mahdollisimman monelle pitäisi saada mahdollisuus etätyöhön. ...
237

Taru Reinikainen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingin vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Visioni:Yhdellä työllä tulisi toimeen.Jokaisen työnantaja mahdollistaisi osaamisen päivittämisen.Yt-laki tukisi yhteiskehittämistä.Työsopimus- ja työaikalaki turvaisi epävarmoissa työsuhteissa olevien minimiehdot.Työsopimuslaki määritelisi alisteisessa suhteessa työnantajaansa olevat työntekijöiksi.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Aktiivimallista tulee luopua, koska sillä ei ole pystytty edistämään työllistymistä, ainoastaan leikkaamaan etuuksia. Tarjottavilla työvoimapalveluilla on oltava todellista vaikuttavuutta työllistymiseen ja niitä tulee tarjota myös ennakoivasti, ilman työttömyysuhkaa.