Uudenmaan vaalipiiri | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+
3

Arlin Tiina

Seitsemän tähden liike r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Kaikesta työstä maksetaan palkka, työn teettäminen työttömillä palkatta pitää lopettaa. Harmaan talouden kitkeminen. Oppivelvollisuus 2. asteelle asti ja maksuton 2. asteen koulutus. Hoitotyön arvostuksen lisääminen. Hoitajamitoitus. Työajan lyhentäminen parantaisi työssä jaksamista ja lisäisi...
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Aktiivimallin kumoaminen. Palkattoman työn teettämisen lopettaminen. Taksilaki uusiksi, koska käyttäjät kärsivät ja harmaa talous lisääntyy. Bisneksen teko heikommassa asemassa olevien kustannuksella kitkettävä. Vuorotteluvapaaehtoja voi keventää, joten työtönkin saa mahdollisuuden työllistyä.
75

Tapiolinna Maiju

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Yritykset tarvitsevat täsmä koulutettua työvoimaa. Edistäisin nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien kouluttamista suoraan yritysten tarpeisiin. Kohdistaisin yritystukia erityisesti PK-yrittäjille.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Omaishoitajat tekevät raskasta työtä huonosti palkattuna. Heille pitää maksaa vähintään minimipalkka, koska he säästävät yhteiskunnan varoja tekemällään työllä. Laitoshoito on huomattavasti kalliimpaa kuin kotihoito.
288

Antti Rinne

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Lupaukseni: - Eriarvoisuuden torjuminen - Tulevaisuusinvestoinnit - Reilu työelämä...
359

Bollström Harri

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Työelämän pitää olla kannustavaa sekä sen tulisi antaa mahdollisuus kehittyä ja päivittää työn vaatimat tiedot ja taidot. Työntekijän pitäisi olla se tärkein. Työntekijän motivointiin pitäisi panostaa riittävän palkkauksen ja työn mielekkyyden avulla. Palkan kehityksen pitäisi olla positiivinen...
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Työterveydenhoitoa tulisi laajentaa niin, että siihen kuuluisi sairaudenhoito laajasti mukaan. Yhtenä osana ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mahdollisimman suuri panostus kuuluisi ehdottomasti työterveyshuoltoon. Henkilökohtaiset elämäntilanteet ja perheasiat vaikuttavat kovasti myös työelämään.
376

Kuula Ina

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Lisäisin joustavuutta työelämässä työaikoihin niin, että pienten lasten perheiden vanhemmat voisivat tehdä työtä sopivassa määrin suhteessa vanhempainvapaaseen. Nuoret voisivat päästä paremmin mukaan työelämään, jos yrityksiä houkuteltaisiin ns. mentori/oppilas järjestelmään mukaan...
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Ns. naisvaltaiset alat ja työpaikat ovat jääneet valitettavasti palkkatasossa jalkoihin. Toivoisin hoito-, sosiaali-, sekä opetusalojen työn arvostuksen nostattamista, jotta myös pojat/miehet saataisiin kiinnostumaan näiden alojen opinnoista ja työpaikoista.
383

Riikonen Jere

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Uudenmaan vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Työntekijöille pitäisi antaa viikoittain palkallinen yhden tunnin mahdollisuus työkykyä ylläpitävään liikuntasuoritteeseen. Tämä edistäisi työntekijöiden terveyttä ja henkistä jaksamista. Vastaavasti työnantajan ei tarvitsisi maksaa aivan täyttä palkkaa työntekijän ensimmäisestä sairaspäivästä.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Esimerkiksi valtion palkkausjärjestelmä pitäisi uusia oikeudenmukaisemmaksi. Nykyinen vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen pohjautuva järjestelmä ei toimi. Entinen ikälisään perustuva palkkaus antoi tasaisen ura- ja palkkakehityksen. Nykyinen järjestelmä törmää säästötavoitteisiin.