Varsinais-Suomen vaalipiiri | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+
29

Nieminen Tomi

Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Työelämän uudistaminen tulee nostaa yhdeksi tulevan hallituskauden kärkihankkeeksi. Tähän liittyy monia erilaisia tavoitteita mm. yhteistoimintalakiin, työsopimuslakiin ja työaikalakiin liittyen. Nämä kaikki tulee valmistella yhdessä kolmikantaisesti.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Hyvinvointivaltiota on viimeisinä vuosina murennettu pala palalta. Nyt tarvitsemme uuden suunnan. Ansaitsemme inhimillisemmän ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan, jossa voimistunut eriarvoisuuskehitys katkaistaan.
42

Koivusalo Mari-Elina

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Suomi on ollut sopimusyhteiskunta - ennen kuluvaa hallituskautta jolloin olemme valitettavasti muuttuneet saneluyhteiskunnaksi. Jatkossa sopimisen kulttuuri pitää palauttaa, sillä viime kädessä tämä on niin valtion, palkansaajan kuin yritystenkin etu. ...
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Suomessa pitää tehdä koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen kunnianpalautus. Tulevaisuudessa menestyksemme maailmassa rakentuu korkean osaamisen ja innovaatioiden varaan. Emme voi kilpailla halpatyöllä, vaan meidän tulee asettaa tavoitteeksi olla maailman paras ja osaavin kansakunta.
51

Tiainen Miika

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Haluan olla palauttamassa sopimisen ilmapiiriä ja luottamusta työmarkkinoilla niiden ansaitsemaan arvoon. Päättäjien tulee pitää huolta siitä, että uudet työnteon tavat, kuten alustatalous, ovat reilu mahdollisuus myös työntekijälle.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Kaikille tulisi turvata mahdollisuus lisäkouluttautua myös työuran aikana. Yhteiskunnan kiristyvä tahti uuvuttaa ihmisiä ennenaikaisesti, siksi johtamisen ja työhyvinvoinnin tasoa on nostettava. Ylipäätään haluan levittää uskoa siihen, että hyvä työelämä kuuluu kaikille.
88

Junnila Vilhelm

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Työlainsäädäntö yhdenvertaiseksi ja suhdannevaihteluita sietäväksi. Työvoiman saatavuusharkinta säilytettävä ulkomaisen halpatyön rajoittamiseksi. Työntekijöille vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Kuntapolitiikassa olen jo saanut läpi työllistämistä tukevia aloitteita.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Haluan muuttaa puolueiden välistä yhteistyötä valiokuntatyöskentelyssä, aktiivimallin inhimillisemmäksi ja parantaa työelämän työilmapiiriä. Ilmastopolitiikkaa veisin kannustavampaan suuntaan esimerkiksi ilmastotulleilla, joilla tuotantoa ohjataan vastuullisesti valmistaviin suomalaisiin yrityksiin.
154

Ratilainen Niina

Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kuinka parantaisit kansanedustajana suomalaista työelämää?: 
Tavoitteen talous- ja työllisyyspolitiikassa pitää ottaa työllisyysasteen nostaminen. Tämä ei pelkästään nykyaikana riitä, tarvitsemme monipuolisen paletin mahdollisuuksia erilaisiin työllistymisen haasteisiin. Suurena ajattelutavan muutoksena tulee siirtyä kohti vastikkeetonta perustuloa.
Minkä asian haluaisit muuttaa?: 
Työuria täytyy pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Meidän pitää puuttua nuorten mielenterveysomgelmien kasvuun ja kasautumiseen. Perhevapaita pitää myös muuttaa sellaiseksi, että naisten asema työelämässä vahvistuu kun hoitovastu lapsista jakautuu perheessä nykyistä tasaisemmin.