Edunvalvonta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Edunvalvonta

Pron edunvalvonta muodostuu viidestä sektorista: teollisuus-, finanssi-, palvelu-, ict- ja viestintäsektorista sekä julkisesta sektorista. Sektorin toiminnasta vastaa sektorijohtaja.

Sektorit hoitavat sopimusalansa/alojensa neuvottelutoimintaa ja vaikuttavat esimerkiksi palkansaajia koskevaan lainsäädäntöön.

Sektoreilla työskentelee sopimusalavastaavia, kun kullakin Pron 75 työ- ja virkaehtosopimuksesta on yksi tai useampi sopimusalavastaava.

Aluetoimistoissa edunvalvontatyötä tekevät sopimusala-asiamiehet. Aluekeskusten johtaja: Heikki Tuominen.

Edunvalvonnan henkilöstö työskentelee Helsingin Ruoholahdessa ja liiton aluekeskuksissa.

Osoitteet ja yhteystiedot kohdassa Yhteystiedot.

Työ- ja virkaehtosopimukset löydät täältä.

Finanssisektori 

Vastaa finanssialoilla työskentelevien edunvalvonnasta.

Neuvottelee kolme yleissitovaa työehtosopimusta rahoitusala, luottotieto- ja perintäala sekä rahankäsittelyala. Lisäksi neljä talokohtaista työehtosopimusta: Danske Bank, Eläketurvakeskus, Finnvera ja Crosskey. Hoitaa osaltaan vakuutusalan toimihenkilöiden edunvalvontaa.

Johtaja Antti Hakala. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Ict- ja viestintäsektori 

Vastaa ict- ja viestintäalalla työskentelevien edunvalvonnasta.

Neuvottelee työehtosopimukset muun muassa TeliaSoneralle, Elisaan, DNAlle sekä tietoverkkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Vastaa call centerien sekä sähköisen ja painetun median toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Johtaja Antti Hakala. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Julkinen sektori

Vastaa julkisella sektorilla työskentelevien edunvalvonnasta. 

Suurin osa julkisen sektorin jäsenistä työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa, yliopistoissa, valtion omistamissa yrityksissä mutta myös yksityisillä aloilla. Neuvottelee parikymmentä työ- ja virkaehtosopimusta. Sopimusaloja ovat muun muassa valtio, yliopisto, Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus, Alkon toimihenkilöt, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut, Kansallisgalleria, yksityinen sosiaalipalveluala, neuvonta-ala, seminologit ja keinosiemennysasemat ja Unigrafia.  

Johtaja Niko Simola. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Palvelusektori

Vastaa palvelualoilla työskentelevien edunvalvonnasta.

Neuvottelee parikymmentä yleissitovaa tai yrityskohtaista työehtosopimusta. 

Sektorille kuuluvat rakennus- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset. Lisäksi sektori neuvottelee sopimukset kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä muun muassa pelialan, tilitoimistojen, sekä laboratorio- ja ahtausalan työehtosopimukset.

Johtaja Minea Pyykönen. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot

Teollisuussektori

Vastaa teollisuudessa työskentelevien edunvalvonnasta. 

Neuvottelee parikymmentä työehtosopimusta, valtaosa yleissitovia.

Sektorille kuuluvat muun muassa teknologiateollisuus, autoala, metsäteollisuus (paperi- ja puunjalostus), kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus, energiateollisuus, kulutustavarateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala.

Johtaja Anssi Vuorio. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot