Edunvalvonta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Sektorit hoitavat sopimusalansa/alojensa neuvottelutoimintaa ja vaikuttavat esimerkiksi palkansaajia koskevaan lainsäädäntöön.

Sektoreilla työskentelee sopimusalavastaavia, kun kullakin Pron 60 työehtosopimuksesta on yksi tai useampi sopimusalavastaava.

Aluetoimistoissa edunvalvontatyötä tekevät sopimusala-asiamiehet. Aluekeskusten johtaja: Tarja Munukka

Edunvalvonnan henkilöstö työskentelee Helsingin Ruoholahdessa ja liiton aluekeskuksissa.

Osoitteet ja yhteystiedot kohdassa Yhteystiedot.

Työehtosopimukset löydät täältä.

Finanssisektori 

Vastaa finanssialoilla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvonnasta.

Neuvottelee kolme yleissitovaa työehtosopimusta rahoitusala, luottotieto- ja perintäala sekä rahankäsittelyala. Lisäksi neljä talokohtaista työehtosopimusta: Danske Bank, Eläketurvakeskus, Finnvera ja Crosskey. Hoitaa osaltaan vakuutusalan toimihenkilöiden edunvalvontaa.

Johtaja Antti Hakala. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Ict- ja viestintäsektori 

Vastaa ict- ja viestintäalalla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvonnasta.

Neuvottelee työehtosopimukset muun muassa TeliaSoneralle, Elisaan, DNAlle sekä tietoverkkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Vastaa call centerien sekä sähköisen ja painetun median toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Johtaja Antti Hakala. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Palvelusektori

Vastaa palvelualoilla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvonnasta.

Neuvottelee parikymmentä yleissitovaa tai yrityskohtaista työehtosopimusta. 

Sektorille kuuluvat rakennus- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset. Lisäksi sektori neuvottelee sopimukset kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä muun muassa pelialan, tilitoimistojen, sekä laboratorio- ja ahtausalan työehtosopimukset.

Johtaja Minea Pyykönen. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot

Teollisuussektori

Vastaa teollisuudessa työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvonnasta. 

Neuvottelee parikymmentä työehtosopimusta, valtaosa yleissitovia.

Sektorille kuuluvat muun muassa teknologiateollisuus, autoala, metsäteollisuus (paperi- ja puunjalostus), kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus, energiateollisuus, kulutustavarateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala.

Johtaja Anssi Vuorio. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot