Hallitus | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Hallituksen tehtävä on hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta. Lisäksi se vastaa työehtosopimustoiminnasta ja edunvalvonnasta sekä päättää liiton kunkin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Hallitus kutsuu koolle edustajiston kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat. Hallitus voi myös järjestää sitovia tai neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.

Se asettaa toimikaudelleen sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat ja tarvittaessa sektorikohtaiset edunvalvontatoimikunnat.

Lisäksi hallitus voi perustaa foorumeja muun muassa tutkinto-, koulutus- tai kielipohjaisille sekä muille liiton toimintaa toteuttaville ryhmille.

Pron hallituksen ja sen puheenjohtajan (liiton puheenjohtajan) toimikausi on neljä vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 15–20 varsinaista jäsentä.

Edustajisto valitsee hallituksen jäsenet kaikilta Pron viideltä sektorilta niin, että kunkin sektorin edustus on suhteessa sen jäsenmäärään.

Hallitus 2020–2024