Tukipalvelut | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Hallinnon palvelut

Valmistelee Ammattiliitto Pron päätöksentekoa, hoitaa hallinnon ja johdon kokousjärjestelyt sekä panee toimeen ja seuraa tehtyjä päätöksiä. Huolehtii liiton johdon assistenttipalvelusta.

Johtaja Jani Salenius, sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Henkilöstöpalvelut

Vastaa muun muassa Pron rekrytoinneista, henkilöstökoulutuksesta, työsuhdeasioista ja palkkahallinnosta.

Johtaja Jani Salenius, henkilöstöpäällikkö Ritva Hautsalo-Maijala. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Jäsenpalvelut 

Huolehtii liiton jäsenkorttia vastaan tarjottavista palveluista.

Vastaa työsuhdeneuvonnan ja jäsenpalvelun palvelunumeroissa annettavasta neuvonnasta.

Hoitaa Pron jäsenrekisteriä ja työnantajaperintään liittyvää palvelua.

Johtaja Jaana Aaltonen, jäsenpalvelupäällikkö Sirpa Lappi. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Järjestöpalvelut 

Yksikön tehtävänä on työpaikkatoiminnan, yhdistystoiminnan ja aluetoiminnan organisointi ja kehittäminen sekä näihin liittyvien toimintojen hallinnointi.

Johtaja Heikki Tuominen, järjestöpäällikkö Pasi Nieminen. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Kansainväliset palvelut

Hoitaa muun muassa Pron kansainvälistä järjestöyhteistyötä ja edunvalvonnan koordinointia sekä solidaarisuustyötä.

Puheenjohtaja Jorma Malinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Matti Koskinen. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Koulutuspalvelut 

Vastaa Pron jäsen-, aktiivi- ja luottamushenkilökoulutuksesta. Ruoholahden toimiston puhelin-, vastaanotto- ja postipalvelut.

Johtaja Jaana Aaltonen, koulutuspäällikkö Tiina Kiuru. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Lakipalvelut 

Hoitaa jäsenten oikeudenkäyntejä, osallistuu palkansaajia koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja antaa sosiaaliturvaan liittyvää jäsenneuvontaa. 

Puheenjohtaja Jorma Malinen, lakiasianpäällikkö Patrik Stenholm. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Ravintolapalvelut

Ravintolapalvelut vastaa Ruoholahden henkilöstö- ja edustusravintolasta.

Johtaja Jani Salenius, ravintolapäällikkö Tuija Pietilä. Sähköposti ja puhelinnumerot löytyvät kohdasta Yhteystiedot.

Talouspalvelut

Hoitaa Pron omaisuutta ja sijoituksia, hallinnoi Pron tytäryhtiötä ja liiton taloutta.

Vastaa kiinteistöjen hoitoon, isännöitiin sekä turvallisuuteen liittyvät tehtävistä.

Johtaja Jani Salenius, laskentapäällikkö Marja Töytäri. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Tietohallintopalvelut

Hoitaa liiton tietojärjestelmä- ja laitteistohankinnat ja ylläpidon, tarjoaa käyttäjätukea. 

Johtaja Jaana Aaltonen, tietohallintopäällikkö Jarmo Kareisto. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.

Viestintäpalvelut 

Tuottaa liitolle sisäistä ja ulkoista viestintää suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Vastaa jäsenille ja aktiiveille suunnatusta viestinnästä ja verkkojulkaisuista sekä sidosryhmäviestinnästä.

Pron imagopainotuotteet ja viestintäkampanjat kuuluvat viestintäpalvelujen vastuulle.

Puheenjohtaja Jorma Malinen, viestintäjohtaja Jaana Aaltonen ja viestintäpäällikkö Riitta Nieminen. Sähköpostit ja puhelinnumerot kohdassa Yhteystiedot.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Hoitaa liiton tutkimuspalveluita, mediasuhteita, yhteiskunnallista vaikuttamista ja elinkeinopolitiikkaa.

Johtaja Jaana Aaltonen. Sähköposti ja puhelinnumero kohdassa Yhteystiedot.