Tutkimustoiminnan tietosuojaseloste | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Tutkimustoiminnan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsitelemme jäsentemme henkilötietoja Pron tutkimustoiminnasta. 

Tämä tietosuojaseloste täydentää Pron tietosuojaselostetta tutkimustoiminnan osalta.  Tutustu myös tietosuojapolitiikkaamme

Pron tutkimustoiminnan tietosuojaseloste  

 

Rekisterinpitäjä  
Ammattiliitto Pro   

 

Yhteystiedot 
Tietosuojavastaava  
Riitta Nieminen 
 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus  

 

Pron jäsentutkimusten kyselylomakkeen esitäytettyinä taustatietoina käytetään Ammattiliitto Pron rekisteritietoja (ks. Pron tietosuojaseloste). Tiedoilla tarkennetaan vastauksia ja vähennetään vastaamisrasitusta, joka syntyy, kun taustatiedot joutuu syöttämään itse. Samassa yhteydessä jäsen voi myös päivittää tiedot ajantasaisiksi.     

 

Henkilötietojen käsittelyperuste Pron tutkimustoiminnassa 

 

Mitä henkilötietoja käsitellään  

 

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, jäsennumero ja työsuhteen tiedot. Lisäksi aiemmista kyselyistä saatua taustadataa (kuten tutkinto, työpaikan toimiala ja työsuhteen määräaikaisuus), joita ei ole jäsenrekisterissä riittävällä tasolla.  

 

Mihin henkilötietoja siirretään tai luovutetaan  

 

Henkilötietoja siirretään Pron jäsenrekisterijärjestelmästä Pron käyttämään (Analystica-kyselyjärjestelmään, jossa varsinainen vastaaminen tapahtuu.  

 

Henkilötietojen säilytysaika  

 

Henkilötiedot säilytetään toistaiseksi Pron (Analystica-kyselyjärjestelmässä, jossa myös säilytetään varsinaisia vastauksia. Säilytykselle ei ole asetettu määräaikaa, koska tutkimusdataa käytetään/hyödynnetään jatkuvasti uudelleen.  

 

Tutkittavan oikeudet tietoihin ja niiden käyttö  

 

Pron jäsenellä ei ole suoraa pääsyä tutkimusaineistoon. Kun vastauslomake on täytetty, niin kysely sulkeutuu vastaajan osalta. 

 

Pron jäsenellä on mahdollisuus muokata vastauksiaan tai poistattaa vastaukset vain Pron tutkimuspalvelujen välityksellä. Tällöin on otettava yhteys tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan petri.palmu@proliitto.fi. 

 

Kyselyjärjestelmästä vastusaineisto siirretään Pron sisäiseen tutkimusjärjestelmään, josta sisällöllisesti vastaa Pron tutkimuspalvelut. Teknisesti Pron tietohallintopalvelut ylläpitää myös Pron tutkimuksen tietojärjestelmiä. Pron tutkimustietojärjestelmä on Pron jäsenrekisteristä erillinen tietokanta, joka koskee vain Pron jäsenkyselyjen aineistoja. 

 

Suostumus tietojen käsittelyyn  

 

Pron jäsen voi estää Pron tutkimuskyselyihin sähköpostikutsujen saamisen ilmoituksella Pron tutkimuspalveluihin tutkimuksesta vastaavalle tutkijalle petri.palmu@proliitto.fi Tällöin henkilön taustatietoja ei poimita Pron jäsenrekisteristä kyselyn vastaajalistaan.