Työttömyysputken ikärajan nostaminen ei enää vähennä työttömyyttä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työttömyysputken ikärajan nostaminen ei enää vähennä työttömyyttä

9.6.2011 klo 10:47
|

ETK: Työttömyysputki saattaa suunnata irtisanomiset tiettyyn ikäryhmään.

Pro Uutiset/lähde: ETK

Työttömyysputken ikärajaa nostamalla ei ole enää vähennetä työttömyyttä tai lisätä työllisyyttä kuten aiemmin.

Tieto käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) ekonomistien Signe Jauhiainen ja Juha Rantalan tuoreesta tutkimuksesta.

Raportissaan he selvittivät työttömyysputken käyttöä vuosina 1995–2009. Tänä aikana ikääntyneiden työllisyys on tutkijoiden mukaan parantunut ja työttömyysputken merkitys vähentynyt.

Jauhiaisen ja Rantalan selvitys osoittaa kuitenkin, että putki-ikäisillä työttömiksi päätyneiden osuus on korkeampi kuin heitä nuoremmilla.

– Näiden ihmisten riski päätyä työttömäksi on suurempi kuin ikärajan alapuolelle jäävien. Kun rajaa on korotettu, sen alapuolelle jääneiden siirtyminen työttömäksi on vähentynyt, tutkijat kertovat.

Potkut putki-ikäiselle?

ETK:n ekonomistit arvioivat, että työttömyysputki näyttäisi vaikuttavan siihen, että irtisanomiset yritykset irtisanovat juuri tiettyyn ikäluokkaan kuuluvia ihmisiä.

Työttömyysputken on epäilty pitävän yllä ikääntyvien työttömyyttä. Jauhiainen ja Rantala painottavat, että työmarkkinoilla on joka tapauksessa työttömyyttä, myös ilman putkea.

– Työttömyysputki aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Toisaalta se turvaa ikääntyvän toimeentulon työttömyydessä. Putkea voidaan siis tarkastella sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta, tutkijat huomauttavat.

Suomessa noin 12 prosenttia 55–64-vuotiaista eli lähes 110 000 ihmistä on työelämän ulkopuolella työttömyyden vuoksi. Heistä valtaosa on työttömyysputkessa, josta he siirtyvät vanhuuseläkkeelle.

Tutkimusaineisto perustuu Eläketurvakeskuksen koko väestön kattaviin rekisteritietoihin vuosilta 2005–2009 ja kymmenen prosentin otokseen Tilastokeskuksen vuosien 1995–2005 työssäkäyntitilastosta.

Mikä työttömyysputki?

• Työttömyysputki tarkoittaa järjestelyä, joka alkaa 500 päivän työttömyyspäivärahakaudella ja jatkuu työttömyysturvan lisäpäivärahalla vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti.

• Putken alaikärajaa on nostettu kahteen kertaan,  järjestelyyn on mahdollista päästä/joutua 57-vuotiaana.

• Ensi vuonna raja nousee työmarkkinajärjestöjen sopimuksella 58 vuoteen (sosiaalitupo 2009).

Muuta aiheeseen liittyvää

Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki - katsaus viimeaikaiseen kehitykseen (ETK 9.6.2011)

Pron senioritutkimus: Joka kymmenettä painostettu eläkkeelle (Pro Uutiset 7.6.2011)