Pro kaipaa Suomeen rahastoa vanhempainvapaan tueksi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Teksti Pro Uutiset/Jaana Pohja

Ammattiliitto Pro haluaa selvittää, voidaanko Suomeen perustaa rahasto äitiys- ja isyysvapaista syntyvien kustannusten hyvittämiseksi yrityksille.

Sektorijohtaja Tuovi Orpana kertoo, että rahasto korvaisi kustannukset niille työnantajille, jotka maksavat palkkaa äitiys- ja isyysvapaan ajalta.

Rahastoon kerättäisiin maksuja kaikkien alojen työnantajilta.

Näin edistettäisiin Orpanan mukaan eri toimialojen tasapuolista kohtelua, kun lasten syntymästä johtuvat kustannukset tasattaisiin nais- ja miesvaltaisten alojen kesken.

– Samalla vähentyisi pienten lasten vanhempiin työelämässä kohdistuva syrjintä.

Palkallinen äitiysvapaa pidemmäksi

Pro ajaa lisäksi mallia, jossa kaikille maksettaisiin korotettua äitiysrahaa nykyisen 56 arkipäivän sijaan 72 arkipäivää eli vajaat kolme kuukautta.

Työehtosopimuksissa äitiysvapaan palkallisuuden kestoksi on pääosin sovittu kolme kuukautta. Palkalliselta ajalta päiväraha menee työnantajalle.

– Palkalliselta ajalta työnantajalle maksettavan päivärahan korotus on omiaan parantamaan naisten asemaa työmarkkinoilla erityisesti tilanteissa, joissa työnantaja pohtii, palkataanko työhön nainen vai mies, Orpana arvioi ja jatkaa:

– Yhteiskunnan resurssien hyödyntämiseksi on tarkoituksenmukaista, että kaikki verorahoilla koulutetut pääsevät mukaan työelämään ja pysyvät siellä.

Vanhempainvapaa tasan 

Vanhempainvapaatyöryhmän viime torstaina esittämistä kolmesta vaihtoehdosta Pro pitää parhaimpana mallia, jossa vanhemmille kiintiöidään kuuden kuukauden pituiset äitiys- ja isyysvapaat.

Lisäksi käytössä olisi kuuden kuukauden jakso, jonka jakamisesta vanhemmat päättäisivät keskenään.

Tuovi Orpana painottaa, että ”6 + 6 + 6 -malli on erittäin kunnianhimoinen tavoite”.

– Toteutuessaan se kuitenkin viestittäisi selvästi, että yhteiskunta on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja lapsia kasvatettaessa.

Pron sosiaalipoliittinen asiantuntija Pauliina Juntunen muistuttaa, että vielä tätä nykyä Suomessa kokoaikaisille perhevapaille jäävät lähinnä naiset.

Pitkään jatkuneeseen täysipäiväiseen poissaoloon työelämästä liittyy kuitenkin riskejä.

– Työstä poisjääminen saattaa syödä uramahdollisuuksia. Se voi vaikuttaa myös palkkakehitykseen, mikä näkyy myöhemmin eläkekertymässä, Juntunen laskee.

Työryhmän muut ehdotukset olivat nykymallin muuttaminen niin, että isän vapaata pitenisi  tai malli, jossa sekä isän että vanhempien jakamaa vapaata pidennettäisiin.

Muuta aiheeseen liittyvää

Työryhmä: Vanhempainvapaa nykyistä pitemmäksi  (STM 10.3.2011)