Työtuomioistuin: Töihinpaluu ei äitiysvapaan palkan edellytys | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työtuomioistuin: Töihinpaluu ei äitiysvapaan palkan edellytys

22.8.2014 klo 15:45
|

Äitiysvapaan palkan maksamisen edellytykseksi ei voitu asettaa, että työntekijä palasi hoitovapaalta töihin ennen uudelle äitiysvapaalle jäämistä, ratkaisi työtuomioistuin.

Pro Uutiset / lähde: Työtuomioistuin

Työtuomioistuimen ratkaisemissa kolmessa tapauksessa työntekijä oli tullut hoitovapaan aikana raskaaksi ja siirtynyt uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta.

Työnantaja oli työehtosopimuksessa olevaan rajoitusehtoon vedoten kieltäytynyt maksamasta äitiysvapaan palkkaa, koska uusi äitiysvapaa oli alkanut palkattoman hoitovapaan aikana. Työtuomioistuin katsoi, että työehtosopimuksen rajoitusehto oli työsopimuslain pakottavien säännösten vastaisena mitätön.

Asioissa oli pyydetty ennakkoratkaisu Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin katsoi helmikuussa, että työehtosopimusten rajoitusehdolla loukataan vanhempainlomadirektiivin tehokasta vaikutusta. Työntekijä voi joutua luopumaan päätöksestä käyttää oikeuttaan hoitovapaaseen, koska tällä päätöksellä saattaa olla vaikutusta hoitovapaan aikana alkavan äitiysvapaan palkanmaksuun.

Työehtosopimusmääräykset olivat siten vanhempainlomadirektiivin vastaisia. Työtuomioistuin ratkaisi asiat tämän mukaisesti.

Lain mukaan äitiysvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan äitiysrahaa. Useiden työehtosopimusten mukaan äitiysvapaalle jäävällä työntekijällä on kuitenkin oikeus täyteen palkkaan tietyn pituiselta ajalta, esimerkiksi kolmelta kuukaudelta. Toisaalta tätä oikeutta on saatettu rajoittaa työssäoloehdolla, joka edellyttää, että saadakseen palkan uudelta äitiysvapaalta työntekijän on välillä palattava työhön. Nyt tällaiset ehdot katsottiin siis mitättömiksi.

Ratkaisut ovat kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla http://www.tyotuomioistuin.fi