Äiti menettämässä vuosilomaoikeutta ja -palkkaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Äiti menettämässä vuosilomaoikeutta ja -palkkaa

7.3.2016 klo 08:01
|

– Käytännössä laki leikkaa toteutuessaan vuosilomaoikeutta naisilta enemmän kuin miehiltä, toteaa lakimies ja tasa-arvoasiantuntija Jaana Asikainen Ammattiliitto Prosta.

Pro Uutiset

Eduskunnassa on käsittelyssä vuosilomalain muutos, joka leikkaa perhevapaalla olevan lakisääteisiä vuosilomaoikeuksia.

Nykyisin vuosilomaa kertyy sekä äitiys-, isyys- että vanhempainvapaista, mutta jatkossa vuosilomaa kertyisi näiltä vapaajaksoilta vain kuudelta kuukaudelta (156 arkipäivältä) yhtä synnytystä tai adoptiota kohti.

– Laki kohtelee vanhempainvapaalla olevia eri tavalla sukupuolesta riippuen. Käytännössä laki leikkaa vuosilomaoikeutta naisilta enemmän kuin miehiltä, toteaa lakimies ja tasa-arvoasiantuntija Jaana Asikainen Ammattiliitto Prosta.

Tällä hetkellä naisten äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyy vuosilomaa keskimäärin 10 kuukaudelta. Tämä loma-oikeus lyhenee noin 40 prosenttia.

Jos lakiesitys toteutuu ja äiti edelleen pitää kaikki mahdolliset perhevapaat eli 105 arkipäivää äitiysvapaata ja 158 arkipäivää vanhempainvapaata, niin äidille kertyy lomaoikeutta siis vain kuudelta kuukaudelta. Leikkuri vie äidiltä huomattavasti enemmän kuin isältä, vaikka isä pitäisi kaikki mahdolliset perhevapaat eli 54 arkipäivän isyysvapaan ja 158 arkipäivän vanhempainvapaata.  Uudistus veisi isältä vain noin kuukauden loma-oikeutta nykymalliin verrattuna, kun äiti menettäisi käytännössä oikeuden kahden viikon vuosilomaan.

– Laki puree tietysti kovemmin yksinhuoltajaperheisiin kuin kahden huoltajan yksiköihin, koska niissä ei ole välttämättä mahdollisuutta jakaa vanhempainvapaata kokonaan tai osittain toisen vanhemman pidettäväksi. Yhden huoltajan perheessä lomaa kertyy pääsääntöisesti vain yhdeltä huoltajalta, huomauttaa lakimies Jaana Asikainen.

Lakimuutos heikentää varsinkin keskosperheiden tai monikkoperheiden asemaa. Silloin vanhempainrahakausi on hyvästä syystä tavallista pidempi, mutta lomaleikkuri pysyy kuudessa kuukaudessa.

Lakimuutoksella Suomen valtio arvioi säästävänsä työnantajille maksettavia korvauksia ehkä noin 27,5 miljoonaa euroa.

Perhevapaan suunnittelu kannattaa

Jos äiti haluaa ansaita täydet vuosilomat, hänen on palattava työhön, kun vanhempainrahakausi on kestänyt 51 päivää eli keskimäärin kaksi kuukautta. Lapsi on tuolloin 4,5–5 kuukautta.  Mikäli isä on pitänyt 18 arkipäivää isyysvapaata äidin äitiys- tai vanhempainrahakaudella, niin jäljellä on 36 isyysvapaapäivää ja 107 vanhempainvapaapäivää, jotka kaikilta osin kerryttävät vuosilomaa. 

– Äitien ja isien pitää jatkossa siis tarkkaan laskea, miten jakaa vanhempainvapaata, jos sellainen vaihtoehto on.  Kannattaa harkita, miten palata työhön, niin että lomanmääräytymiskuukaudet eivät jää vajaiksi, vaan että työhönpaluukuukaudessa työssäoloaika on kokoaikatyössä vähintään 14 työssäolopäivää/työhönpaluukuukausi.  

Vuosilomasuunnittelu pitää ottaa huomioon silloinkin, kun vanhemmat päättävät käyttää vanhempainvapaata samanaikaisesti.  Vanhemmathan voivat jakaa vanhempainvapaata niinkin, että vanhemmat vuorottelevat töissä ja vapaalla.

Eduskunta päättää asiasta pian

Esitys on nyt valiokuntakäsittelyssä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.  Vaikka perustuslakivaliokunta on jo ottanut kantaa asiassa ja todennut, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulisi harkita esityksen muuttamista tavalla, joka kohdistuisi yhdenvertaisemmin naisiin ja miehiin, niin valiokunta on mietinnössään päätynyt hyväksymään lakiesityksen.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016. Silloin se koskisi jo lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 ansaittuja lomia, joita pidetään lomakaudella 2017.