Prolainen asiantuntija ja esimies suosii kotimaista | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Prolainen asiantuntija ja esimies suosii kotimaista

13.12.2016 klo 10:15
|

Prolainen asiantuntija ja esimies suosii kotimaista ja on ostopäätöksissään kriittinen hinnan ja laadun suhteen. Ammattiyhdistysliikkeessä aktiiviset ja teollisuustoimialalla työskentelevät kiinnittävät muita todennäköisemmin huomiota tuotteen kotimaisuuteen. Puoluekantakin vaikuttaa.

Pro Uutiset

Selvä enemmistö Pron jäsenistä haluaa ostaa kotimaista, selviää Pron arvo- ja asennetutkimuksesta vuodelta 2015. Vähemmistö yksityissektorin asiantuntijoista ja esimiehistä perustaa yleensä ostopäätöksensä halvimpaan tuotteeseen.

Kulutusasenteisiin vaikuttavat kuitenkin useat taustatekijät keskimääräisen kuvan takana. Tilastollisella mallilla selvitettiin, mitkä taustatekijöistä vaikuttavat suhteellisesti voimakkaimmin kulutusarvoihin.

Kotimaista laatua ostetaan sitä mieluummin, mitä parempi tulotaso henkilöllä on. Ammattiyhdistysliikkeessä aktiiviset ja teollisuustoimialalla työskentelevät kiinnittävät muita todennäköisemmin huomiota tuotteen kotimaisuuteen ja pitävät suomalaisuutta tärkeänä ostopäätöksessä.
Sen sijaan rikkonaiset työsuhteet, suurempi lapsiluku perheessä ja alempi ikä vähentää halua suosia suomalaista. Nuorissa perheissä, joissa on rahaa käytössä vähän, työt epäsäännöllisiä ja lapsia ruokittavana, painottuu ostopäätöksissä halpa hinta.

Miesten ja naisten kulutustottumukset eivät poikkea toisistaan merkittävästi, ikä vaikuttaa enemmän. Vanhemmat ostavat mieluummin kotimaista kuin nuoret.

Puoluekannatustaustoista keskustaa, vihreitä ja kokoomusta kannattavat näyttävät olevan muita kiinnostuneempia valitsemaan kotimaista ja olemaan laatukriittisiä.
 
Tutkimuksesta selviää myös, että Uudenmaan ulkopuolella asuvilla kotimaisuus painaa
hieman uusmaalaisia prolaisia enemmän.

- Taustalla selittävänä tekijänä saattaa olla ainakin kaupunkiasumisen kalleus, arvioi Pron tutkija Petri Palmu.

Pron työmarkkinatutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 2008 alkaen.