Tusentals hyreslägenheter till rimligt pris – förbunden med i bostadsfond | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Tusentals hyreslägenheter till rimligt pris – förbunden med i bostadsfond

13.12.2016 klo 12:52
|

– Bristen på hyresbostäder är ett verkligt problem och vi vill vara aktiva och agera långsiktigt för att lösa det. Ju mångsidigare det finns aktörer i branschen, desto mer får vi till stånd, konstaterar Pros ekonomidirektör Salenius.

Pro Nyheter

Fackförbunden Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), Servicefacket PAM, Fackförbundet Pro och Tehy börjar investera i en samhällelig bostadsfond upprättad av Taaleri, som erbjuder finansieringstjänster och kapitalförvaltning.

Målsättningen är att låta bygga tusentals hyresbostäder till rimligt pris i tillväxtcentra i Finland.

– Utbudet av bostäder har halkat efter och följaktligen har bostadspriserna och hyrorna stigit. Arbetskraftens rörlighet är liten då de höga bokostnaderna gör det svårt att byta ort. Speciellt svårt att hitta bostad är det för familjer, ensamboende, lågavlönade och personer som flyttar till tillväxtorterna. Tillsammans med fackorganisationerna svarar vi på dessa bostadsproblem genom att erbjuda hyresbostäder till ett genuint rimligt pris. Det är just sådana bostäder som det behövs mest av på hyresmarknaden, säger Jouni Alho, direktör för Taaleris fastighetsinvesteringar.

Varför gick Pro med i projektet, ekonomidirektör Jani Salenius?

– Bristen på hyresbostäder är ett verkligt problem och vi vill vara aktiva och agera långsiktigt för att lösa det. Ju mångsidigare det finns aktörer i branschen, desto mer får vi till stånd, konstaterar Salenius.

– Investerarna delar våra värderingar och är goda samarbetspartners. Taaleri är för sin del en kapitalförvaltare, som har förmåga att förverkliga projektet, bedömer Salenius.

Möjlighet till 3 000 bostäder

Det långsiktiga målet är att bygga upp ett fondkapital på 50 miljoner euro. Tillsammans med upplåning kan fonden då växa till över en halv miljard euro, vilket kan ge upp till 3 000 bostäder.

– Vi uppskattar att fondkapitalet i det första skedet kommer att uppgå till 15–20 miljoner euro. Tillsammans med upplåningen kan det räcka till för drygt 1 000 bostäder. Hur mycket nya bostäder fonden kan låta bygga beror på tillgången på finansiering. Vår avsikt är att finansiera en stor del av projekten med lån från ARA, berättar Alho.

Lån från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har statsborgen, vilket möjliggör nybyggen som är belånade till över 90 procent. Speciellt i början söker fonden finansiering från andra källor.

Fonden Taaleri Vuokrakoti Ky har en löptid på tio år. Tiden kan förlängas en eller flera gånger. Det årliga avkastningsmålet för investerarna är 3,5–4,25 procent. Hyresnivån i bostäderna som fonden låter bygga ställs i proportion till de subventionerade bokostnaderna i området.

– Eftersom hyrorna är lägre ligger också avkastningen för investerarna under marknadsnivån. I dagens läge talar vi ändå om en hyfsad avkastning jämfört med till exempel avkastningen från bankinlåning, statsobligationer och företagslån med låg risk. Vi tar också ut en lägre fondavgift än normalt och ingen provision alls på avkastningen, konstaterar Alho, som ansvarar för Taaleris fastighetsinvesteringar.

Målet för nybyggnadskostnaderna är 2 500–3 000 euro per kvadrat. Bostäderna byggs med moderna metoder, som moduler eller CLT-element. Fonden ska också uppmuntra kommunerna att dra sitt strå till stacken genom att planlägga förmånliga tomter.

– Vi vill bygga hem som har en funktionell planlösning och praktiska gemensamma utrymmen för kollektivt boende. Byggnaderna ska utrustas med energieffektiva lösningar, som solkraft, berg-, luft- eller vattenvärme samt energisnåla hushållsapparater och lampor, berättar Jouni Alho från Taaleri.