Pros Malinen: Regeringens medel för sysselsättningspolitiken är mobbning av arbetslösa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pros Malinen: Regeringens medel för sysselsättningspolitiken är mobbning av arbetslösa

10.5.2017 klo 14:28
|

– Arbetslösa arbetssökande behöver sakkunniga jobbsökningstjänster istället för onödig fabricering av arbetsansökningar, konstaterar Malinen.

Pro Nyheter/Pros pressmeddelande 10.5.2017

Man borde stöda arbetslösa arbetssökande så att de sysselsätts, inte plåga dem med onödig ansökningsrumba, konstaterar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen om regeringens förnyelse av sysselsättningspolitiken. Enligt Pro är medicinen för att öka sysselsättningsgraden kvalitativa arbetssökningstjänster och en riktad ökning av lönestöd.

Arbets- och näringsministeriet publicerade i måndags ett utkast till lagproposition om ändringar i anslutning till aktiv arbetssökning. Åtgärderna skulle betyda onödig fabricering av arbetsansökningar för arbetslösa arbetssökande, som i värsta fall kan leda till rusning i rekryteringsprocessen hos de arbetsgivare som meddelat om lediga arbetsplatser. Enligt Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen tar man med lagpropositionen ett felsteg mot onödigt plottrande istället för att höja sysselsättningsgraden.

– Arbetslösa arbetssökande behöver sakkunniga jobbsökningstjänster istället för onödig fabricering av arbetsansökningar, konstaterar Malinen.

– Förra året erbjöds massintervjuer som medicin och nu byttes plötsligt intervjuerna ut mot ansökningsrumba. Regeringens sysselsättningspolitik börjar verka som beprövat roende och hopande, suckar Malinen.

Arbetssökande skulle ha hjälp av stöd enligt svensk modell

Sysselsättningsgraden i Finland jämförs upprepade gånger med Sveriges motsvarande.

– Om man gör saker bättre i Sverige än hos oss, borde man också se vilka verktyg grannen använder. Till exempel är användningen av lönestöd betydligt vanligare i Sverige än i Finland. Skulle det inte vara fiffigare att få de arbetslösa arbetssökandena tillbaka i arbetslivet, fastän genom att utnyttja lönestöd, istället för att de arbetslösa blir tvungna att fabricera ansökningar, föreslår Pros Malinen.

Antalet arbetstagare inom stödfunktionerna för arbetslösas jobbsökning borde tredubblas i Finland för att vi skulle nå samma servicenivå som i Sverige. Istället har man i Finland redan länge gallrat uttryckligen i de arbetssökningstjänster som den offentliga sektorn erbjuder.

Fackförbundet Pro efterlyser ett mänskligare grepp av regeringen i behandlingen av arbetslösa. Antalet finländare som lever på grundskyddet, det vill säga grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, är redan 250 000. De långtidsarbetslösa är fler än 110 000, av vilka hälften aldrig kommer att sysselsättas enligt statistiken.

Att sköta sysselsättningspolitiken hårdhänt bara med käpp, ökar risken för att en allt större andel av de arbetslösa slutgiltigt blir utanför arbetsmarknaden. Finland har inte råd med detta, varken mänskligt eller ekonomiskt sett.

 

Det här innebär förnyelsen

Enligt förnyelsen som förbereds borde arbetslös från år 2019 söka minst tolv arbetsplatser under en tre månaders tid, det vill säga en per vecka. Om man inte ansöker skulle man förlora arbetslöshetsersättningen för 60 dagar. I praktiken skulle man alltså närmast vara tvungen att göra ansökningar och rapportera om platserna man sökt till myndigheterna via en webbtjänst.