Ny guide hjälper dig med löneförhandlingar | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ny guide hjälper dig med löneförhandlingar

18.12.2017 klo 11:19
|

En öppen diskussion om löner främjar både löneutveckling och jämställdhet. I Pros nya löneförhandlingsguide hittar du praktiska råd för hur du ska tänka kring din lön och hur du kan förbereda dig för löneförhandlingar.

 

ProStoori: Michaela von Kügelgen

En öppen diskussion om löner främjar både löneutveckling och jämställdhet. I Pros nya löneförhandlingsguide hittar du praktiska råd för hur du ska tänka kring din lön och hur du kan förbereda dig för löneförhandlingar.

– Guiden har uppstått på grund av ett behov. Under olika tillställningar kommer det alltid fram att många anser att den egna lönen kunde vara högre.

Det berättar fackförbundet Pros jurist Pia Ahonen som sammanställt fackets nya löneförhandlingsguide.

– Det behövdes en praktisk guide om hur anställda själva kan påverka sin lön, säger hon.

Guiden är avsedd som arbetsredskap för löneförhandlingar, såväl för enskilda medlemmar som personalens representanter vid arbetsplatsernas och föreningarnas gemensamma träffar. Med hjälp av guidens praktiska övningar och tips kan var och en stärka sin position under löneförhandlingar.

Guiden är ingen tjock lunta utan innehåller massvis med praktiska råd i lättsmält format. Det finns också övningar som man kan göra ensam eller i större grupp. Enligt Ahonen lämpar sig de olika delarna och övningarna för många olika situationer.

– Med hjälp av guiden kan man till exempel se vad ens egen lön består av och enligt vilka grunder man kunde få en högre lön.

Prata om lönerna

Den interaktiva guiden är indelad i fyra delar: inledning, grunder för löneförhöjning, förhandlingssituationen samt tilläggsuppgifter och respons. Man behöver inte läsa hela guiden på en gång utan kan välja de delområden som känns aktuella just nu.

– Vi uppmuntrar folk att i allmänhet prata om sina löner så att lönediskussionen skulle vara synligare. Om man samlas med ett gäng kan man till exempel tillsammans fundera över hur man kan påverka sin lön och hur vi ska prata om löner, säger Pia Ahonen.

Ju öppnare diskussionen kring löner är, desto bättre är det för allas löneutveckling och för jämställdheten

Hon berättar att forskningsresultat visar att ju öppnare diskussionen kring löner är, desto bättre är det för allas löneutveckling och för jämställdheten.

– Genom att prata om löner kan vi avskaffa otydliga löneskillnader till exempel mellan könen. Diskussionen hjälper med att kontrollera om den egna lönen är rätt, säger Ahonen.

Om någon till exempel får mer lön än någon annan med samma arbetsuppgifter framgår det lättare om det pratas om lönerna. Lönetransparens ökar kunskapen och ger medel med vilka man kan höja de egna inkomsterna. I bästa fall ökar öppenheten motivationen och känslan av rättvisa.

Handfasta råd

I grunden baserar sig lönen på att få rätt ersättning för rätt arbete. Pia Ahonen rekommenderar att de anställda funderar över dessa frågor.

– Vi vill uppmuntra folk att tänka på vad de lyckats med och fundera på sin karriärutveckling. Finns det eventuellt andra arbetsuppgifter om man är missnöjd med sin lön?

Tanken med löneförhandlingsguiden är att ge handfasta råd åt var och en som funderar över sin egen löneutveckling.

– Vi vill ge medlemmarna aha-upplevelser. Guiden kan hjälpa med att inse att man behöver veta mer om en viss grej eller kanske ger helt nya tankar, säger Ahonen.

Guiden har funnits i snart ett år, men enligt Pia Ahonen är det många av Pros medlemmar som inte känner till den. Responsen av dem som hittat och använt sig av guiden har ändå varit överväldigande positiv. Därför hoppas hon att budskapet om den sprids.

– Guiden är inte heller kopplad till något visst branschavtal utan är mer allmän och passar därför alla, säger Ahonen.

Guiden finns på både svenska och finska. Du hittar den i Proplus, vilket innebär att du ska logga in i medlemstjänsten.