Vuokratyön työturvallisuutta valvotaan EU:ssa – Suomi mukana | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Vuokratyön työturvallisuutta valvotaan EU:ssa – Suomi mukana

8.2.2018 klo 14:05
|

– Vuokratyövoiman työturvallisuus on valittu EU-jäsenmaissa valvontakohteeksi, koska vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo työsuojelukampanjan Suomen hankekoordinaattori Miia Kulmala.

Pro Uutiset

Suomessa vuokratyötä valvotaan tekemällä noin 200 tarkastusta vuonna 2018.

– Valvontaa tehdään sekä henkilöstövuokrausyrityksiin että käyttäjäyrityksiin. Ennen tarkastusta työpaikoilla toteutetaan Webropolilla valvontakysely, jossa selvitetään vuokratyövoiman käyttöön liittyviä asioita, toteaa hankekoordinaattori Miia Kulmala. Hän toimii Työturvallisuus vuokratyössä EU-hankkeessa .

Henkilöstövuokrausyrityksissä valvonnan tavoite on varmistaa työturvallisuuden hallintajärjestelmien olemassaolo ja toimivuus. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että vuokratyöntekijöiden työterveyshuolto toimii ennaltaehkäisevästi. Käyttäjäyrityksissä valvotaan, miten työturvallisuusvastuu sekä tarvittava tietojen vaihto vuokratyönantajan ja käyttäjäyritysten välillä toteutuvat vuokratyöntekijöiden osalta.

Vuokratyöntekijät tapaturmille alttiita

EU:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan vuokratyötä tekevät ovat usein nuoria, vähän koulutettuja ja heille tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia.

– Työtapaturmien suuren määrän syynä pidetään sitä, että vuokratyöntekijä on usein uusi henkilö sekä työssä että työpaikalla, ja heillä on työn riskeistä vähemmän tietoa kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi työsuhteen lyhyen keston vuoksi vuokratyöntekijä ei usein ole työturvallisuusasioiden osalta samassa asemassa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden kanssa, kertoo hankekoordinaattori Miia Kulmala.

EU:n tasolla hankkeessa on lisäksi tavoitteena varmistaa vuokratyötä koskevien EU direktiivien täytäntöönpano, ja lisätä työturvallisuutta koskevaa tietoutta työnantajien, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa.

EU:ssa hanketta koordinoi johtavien työsuojelutarkastajien (Slic) komitea, joka on koonnut hankkeen tiimoilta nettisivun.

Suomessa hankkeesta vastaa aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueet.