Neljän viikon vuosiloma sairauspoissaolosta huolimatta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Neljän viikon vuosiloma sairauspoissaolosta huolimatta

7.11.2018 klo 08:00
|

Hallituksen esityksen mukaan työntekijä saisi neljän viikon vuosiloman sairauspoissaolosta huolimatta. Pro pitää muutosta hyvänä.

Pro Uutiset

Vuosilomalakia uudistetaan ensi vuoden huhtikuussa. Pitkällä sairauslomalla olevalla työntekijällä on oikeus neljän viikon vuosilomaan sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta, esittää hallitus eduskunnalle.

– Pidämme oikeana muutosta, jolla turvataan sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen johdosta pitkään töistä poissa olleen oikeus neljän viikon vähimmäisvuosilomaan, Pron lakimies Pia Ahonen kertoo.

Vuosilomaan lisäpäiviä sairausloman ajalta

Esityksessä ehdotetaan, että vuosilomaan lisätään täydentäväksi elementiksi lisäpäiviä sairausloman ajalta. Työntekijä saisi lisäpäiviä niiltä osin, kun vuosilomaa on kertynyt alle 24 päivää sairauspoissaolon tai lääkinnällisen kuntoutuksen takia. Tässä tapauksessa vuosiloma koostuisi siis myös lisäpäivistä.

Lisävapaapäiviltä työntekijällä olisi oikeus saada säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää, lisävapaapäiväsäännös ei tulisi sovellettavaksi. 

Lakimuutoksella turvataan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattaminen ja se vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.

Työkyvyttömänä vuosilomalla? Lomalle seuraavana lomakautena

Jos työntekijän lomaa on jouduttu siirtämään työkyvyttömyyden vuoksi, kesäloma on jatkossakin annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua.

Muutoksen jälkeen siirretty vuosiloma voitaisiin antaa vielä alkuperäistä lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana ja viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä.