Rahoitusalalla työskentelevistä yli puolet sai palkankorotuksen palkkakeskusteluissa tänä syksynä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rahoitusalalla työskentelevistä yli puolet sai palkankorotuksen palkkakeskusteluissa tänä syksynä

18.12.2018 klo 09:53
|

Lähes kaikki rahoitusalalla työskentelevät prolaiset kävivät tänä syksynä palkkakeskustelun, selviää Pron seurantatutkimuksesta. Yli puolet vastaajista osallistui palkkakeskustelukoulutukseen, mutta vain noin 40 prosenttia koki tietävänsä, miten tulee toimia saadakseen henkilökohtaisen palkankorotuksen.

Pro Uutiset / Lähde: Rahoitusalan palkkakeskustelujen seurantatutkimus 2018

Lähes kaikki rahoitusalalla työskentelevät olivat käyneet itseään koskevan palkkakeskustelun tänä syksynä ja yli puolet kertoi saaneensa palkankorotuksen, selviää Ammattiliitto Pron seurantatutkimuksesta.

Seurantatutkimuksella selvitettiin, miten rahoitusalalla työskentelevien prolaisten palkkakeskustelut sujuivat syksyllä 2018. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin vastaajien palkkatietämyksestä ja palkkatyytyväisyydestä.

Loka-marraskuun aikana saatiin yhteensä 1378 vastausta. Taustatiedoista selviää, että valtaosa vastaajista oli naisia. Asiakaspalvelutehtävissä työskenteli kolme neljästä vastaajasta. 69 prosenttia vastaajista työskenteli OP Ryhmässä. Lähes neljännes vastaajista oli ollut nykyisessä työpaikassa alle viisi vuotta ja noin 46 prosenttia oli työskennellyt nykyisissä tehtävissä alle viisi vuotta.

Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2012.

Kuusi kymmenestä osallistui palkkakeskustelukoulutukseen

Vastaajista 42 prosenttia ei ole ollut osallistunut palkkakeskustelukoulutukseen tänä vuonna.

– Työnantajat ja Pro jäsenyhdistyksineen ovat tänä vuonna tarjonneet monta mahdollisuutta perehtyä palkkakeskusteluiden käymiseen, finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta kertoo.

Edellisistä palkkakeskusteluista on kulunut aikaa jopa kuusi vuotta ja alalle on siinä ajassa tullut runsaasti sekä uusia esimiehiä että alaisia.

Lähes kaikki olivat käyneet palkkakeskustelun syksyllä

Lähes kaikki vastaajat olivat käyneet itseään koskevan palkkakeskustelun tänä syksynä. Hieman yli 80 prosenttia palkkakeskusteluista päättyi yksimielisyyteen palkankorotuksesta. Jos yksimielisyyttä ei saavutettu, oli keskustelu mahdollista jättää erimieliseksi.

– Vaikuttaa siltä, että monen vastaajan usko siihen, että palkkakeskustelun riitauttaminen johtaisi hyvään lopputulokseen, on aika vähäinen. Moni tyytymätön vastaaja kertoi, ettei yksinkertaisesti uskaltanut seuraamusten pelossa riitauttaa keskustelun lopputulosta, jatkaa Hakala.

Kyselyn perusteella palkkakeskusteluissa oli hankala sopia kehittämistoimenpiteistä.

– Kaksitoista prosenttia vastaajista kertoi, että oma suoritus oli jäänyt alle esimiehen odotuksen, mutta yli 60 prosenttia näistä vastaajista kertoi, ettei mistään kehittämistoimenpiteistä sovittu, kertoo Hakala.

Yli puolet vastaajista sai palkankorotuksen

Vastaajista 53 prosenttia kertoi saaneensa palkankorotuksen tämän syksyn palkkakeskustelun perusteella.  Kaikkien kokoaikaisesti työskennelleiden palkkakeskustelukorotusten keskiarvo oli hieman alle sata euroa.

– Miesvastaajien saamat korotukset olivat huomattavasti isompia kuin naisten, Hakala kertoo.

Vastaajat toivoivat lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Vastaajat eivät olleet täysin tyytyväisiä palkkakeskustelumalliin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

58 prosenttia vastaajista koki, ettei pysty vaikuttamaan palkkakeskustelukorotusten jakautumiseen.

Vastaajista 43 prosenttia koki, että palkkakeskustelumalli huonontaa työpaikan ilmapiiriä. Palkkakeskustelujen puitteet olivat kuitenkin pääosin kunnossa: kyselyn mukaan keskusteluille oli varattu riittävästi ja esimiehet olivat valmistautuneet keskusteluun pääosin hyvin.

Kyselyn perusteella palkkatietämyksen osalta suurin ongelma piili palautteessa ja perusteluissa. Vastaajista vain noin 40 prosenttia koki tietävänsä, miten tulee toimia saadakseen henkilökohtaisen palkankorotuksen.

– Palkkatyytyväisyyttä haittaa erityisesti tapa, jolla palkankorotuksista päätetään sekä tyytymättömyys mahdollisuuteen saada palkankorotus, kertoo Hakala.