Rusning i Pros medlemstjänster | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rusning i Pros medlemstjänster

22.2.2019 klo 10:11
|

Början av året har varit en bråd tid i Pros medlemstjänster. Det tar sin tid att förenhetliga olika slags medlemsregisteruppgifter för medlemmar i två förbund.

Pro Nyheter

Efter årsskiftet har Pros medlemstjänster kontaktats tusentals gånger per e-post, telefon och via de elektroniska tjänsterna. Tusentals har också laddat ner Pros mobilapplikation.

Chefen för medlemstjänsterna Sirpa Lappi från Fackförbundet Pro berättar att man arbetat utanför jourtiderna kvällar och veckoslut.

– Vi beklagar situationen. Vi arbetar hela tiden igenom anhopningen. Det tas huvudsakligen kontakt per e-post och frågorna gäller medlemskap och medlemsavgifter. Trots rusningen träder ändringarna medlemmarna meddelat om retroaktivt i kraft från den dag de meddelat saken åt oss, berättar Lappi.

Lappi rekommenderar att medlemmarna före de tar kontakt kollar om svaret på den egna frågan skulle hittas bland allmänna ofta ställda frågor (på svenska) eller ofta ställda frågor avsedda för medlemmar i den offentliga sektorn (på finska).

Ladda ner Pros mobilapplikation

Fackförbundet Pro har satsat starkt på elektroniska tjänster. Chefen för medlemstjänsterna rekommenderar att man bekantar sig med dem. Tjänsten är i användning 24/7 och vi svarar på meddelandena under vardagarna.

– Om du själv betalar medlemsavgiften och du saknar betalningsreferenser för år 2019, kan du själv skapa referens i Proplus, följ stigen Jäsentietoni>jäsenmaksu -ja viitenumerolaskuri.

–Pros mobilapplikation är mycket behändig! Den kan användas som elektroniskt medlemskort. Där finns försäkringskort, medlemsförmåner och viktiga kontaktuppgifter.

Ladda den avgiftsfria applikationen från appbutiken. Du hittar den på namnet Ammattiliitto Pro.

Medlemmarna kan också logga in med det egna medlemsnumret till Proplus och be om tilläggsuppgifter om medlemstjänster och medlemsförmåner. Om frågan gäller det egna anställnings- eller tjänsteförhållandet, lönar det sig att vända sig till arbetslivstjänsterna.

– Om medlemsuppgifterna ändrar kan medlemmen fylla i blanketten för anmälan om ändring. Om man vill sköta ärende angående anställnings- eller tjänsteförhållande, fyller man i blanketten för ärenden gällande anställnings- eller tjänsteförhållande, berättar chefen för medlemstjänsterna.

Medlemsavgift behöver inte betalas för oavlönad tid

År 2019 är medlemsavgiften 1,25 procent av skattepliktig inkomst och högst 49 euro i månaden.

I Pro behöver man inte betala medlemsavgift för oavlönad tid. Medlemsavgiften är i helhet avdragbar i beskattningen.

– Meddela oss datum för den oavlönade periodens början och slut, så vi vet att uppdatera det i dina medlemsuppgifter, påminner chefen för medlemstjänsterna.

Man kan själv uppdatera uppgifterna genom att logga in med sitt medlemsnummer till Proplus.fi > Jäsentietoni > Maksuvapautusilmoitukset.

Inga ändringar i arbetslöshetskassan för medlemmarna i offentliga sektorn

Medlemmarna som övergått till Pro från medlemsorganisationer och -föreningar i Pardia, har i övergångsskedet sina gamla arbetslöshetskassor, det vill säga JATTK-työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia eller Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK.

– Medlemmarnas fördel är det viktigaste för oss. Vi ville säkra att arbetslöshetsskyddet fortgår oavbrutet också över övergångsskedet, berättar Lappi.

Kassorna svarar på frågor om intjäning av utkomstskydd. Om medlem inte har löneinkomst och får inkomstrelaterad dagpenning från JATTK- eller JYTK-arbetslöshetskassan, betalar hen kassaavgift av dagpenningen med referenser som Pro sänder. JYTK-kassans kassaavgift är 7,90 euro i månaden och JATTK-kassans avgift är 6 euro i månaden.

– Medlem kan om hen vill själv skapa referenser i Proplus, då kan de genast användas, säger chefen för medlemstjänsterna.

År 2019 inkasserar både Statia och Arbetslöshetskassan Pro automatiskt kassaavgiften i samband med betalning av förmåner.