Pro-medlemmar som kandidater i riksdagsvalet | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro-medlemmar som kandidater i riksdagsvalet

20.3.2019 klo 13:06
|

Av Fackförbundet Pros medlemmar är 28 kandidater i riksdagsvalet som hålls i april. Bekanta dig med dem!

Pro Nyheter

Riksdagsvalet i april har fått Pro-medlemmar att kandidera aktivare än förr. Uppställda i valet är 28 Pro-medlemmar från tolv valdistrikt. I det förra riksdagsvalet år 2015 fanns det sammanlagt 21 kandidater som var Pro-medlemmar.

Varför rösta på en kandidat som är medlem i Pro?

Varje riksdagsman sköter sitt arbete från sina egna utgångspunkter. Kandidatens bakgrund har en betydelse i vilka frågor som är viktiga för honom eller henne, vad som ska noteras och vart han eller hon vill styra gemensamma medel.

Vi tror i Pro att vår medlem som kandiderar i valet lättare upptäcker de behov som också andra som arbetar som sakkunniga och chefer har.

En Pro-medlem vinnlägger sig antagligen mer om sådant, med vilket staten kan möjliggöra företagens verksamhetsförutsättningar och stärka sysselsättningen. En Pro-medlem följer noggrannare med utvecklingen av utbildningsbehoven i sin bransch. Dessutom söker Pro-medlem sätt att utveckla utbildnings-, familje- och vårdtjänster så att de flexibelt kan sammanjämkas i vardagen även för dem som arbetar i affärslivet. Det är förnuftigt att en medlem i Pro väljer en annan medlem.

Läs mer om Pro-medlemmarna som kandiderar och om deras ståndpunkter.

Bekanta dig med Pros målsättningar för regeringsprogrammet (på finska).

Se den finskspråkiga videon varför det lönar sig att rösta och vilka Pros lösningar är på utmaningarna under den kommande regeringsperioden.