"Suomessa työsyrjintä on valitettavan yleistä" | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Lähde: FRA

Työhön liittyvä rasismi tarkoittaa syrjintää työnhaussa, työhön otettaessa, työelämässä tai palvelussuhdetta päätettäessä ihmisen ihonvärin, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella.

– Työsyrjintää tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilöä ei esimerkiksi kutsuta työhaastatteluun vierasperäisen tai vähemmistöön viittaavan nimen vuoksi tai henkilö kokee syrjintää asiakkaiden tai työtovereiden taholta. Pätevyyden ja kokemuksen sijaan henkilön osaaminen määritelläänkin toisen henkilön ennakkoluulojen perusteella, tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Prosta kertoo.

Suomessa moni on joutunut häirinnän kohteeksi

Tutkimuksella selvitettiin lähes kuudentuhannen Afrikasta kotoisin olevan henkilön kokemuksia EU:n 12 jäsenvaltiossa. Suomessa kyselyyn vastasi 502 Afrikasta tullutta tai afrikkalaiset sukujuuret omaavaa.

Suomen vastaajista peräti 63 prosenttia katsoi joutuneensa rasistisen häirinnän kohteeksi.

– Luku on tutkituista maista korkein, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa vastaajista 41 prosenttia ilmoitti rasistisesta syrjinnästä, Lehtoranta summaa.

Rasistiseksi häirinnäksi katsottiin ihonväriin, uskontoon tai etniseen alkuperään perustuva ahdistelu kuten uhkaava tai loukkaava puhe, väkivallalla uhkaaminen, loukkaavat eleet tai tuijotukset, sähköinen uhkailu tai haukkuminen sekä loukkaavat kommentit sosiaalisessa mediassa.

Suomalaisessa työelämässä rasismi on valitettavan yleistä

Tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä ja työnhaussa rasismi oli aika yleistä, tutkimuksen keskitasoa hieman yleisempää työnhaussa ja keskitasoa työssä. Työnhaussa viimeisen viiden vuoden aikana syrjintää oli kokenut 28 prosenttia ja työssä 24 prosenttia.

– Eniten rasistista syrjintää työnhaussa koettiin Itävallassa, Luxemburgissa ja Italiassa. Työnhaussa syrjintää oli kokenut noin 46 prosenttia vastaajista. Luxemburgissa 44 prosenttia vastaajista oli kokenut syrjintää työssä, kertoo Lehtoranta.

Tutkimuksen teettänyt Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA vaatii EU:ta tehostamaan toimiaan muun muassa työmarkkinoiden syrjinnän kitkemiseksi ja maahanmuuttajien rohkaisemiseksi ilmoittamaan häirinnästä viranomaisille.

Oletko kohdannut työsyrjintää? Apua löytyy

Työsyrjintää kokeneita auttavat ammattiliitot.
Työelämän syrjinnän valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi avustaa työnpaikkoja esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Valtakunnallinen rasisminvastaisen viikon kampanja on viikolla 12. YK:n rasisminvastaista päivää vietetään samalla viikolla, 21.3.