Johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden tulospalkkiot nousevat, toimihenkilöiden laskevat | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden tulospalkkiot nousevat, toimihenkilöiden laskevat

17.5.2019 klo 09:00
|

Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista on suurin rahoitusalalla, kertoo rahoitusalan tuore raportti. Palvelualoista vain vakuutusalalla tulospalkkaus on rahoitusalaa yleisempää.

Pro Uutiset

Elinkeinoelämän keskusliiton tilastojen mukaan 47 prosenttia toimihenkilötehtävissä työskentelevistä sai tulospalkkiota vuonna 2018. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivista tulospakkiota sai noin 55 prosenttia ja johtotehtävissä noin 66 prosenttia.

Johtotehtävissä tulospalkkiota maksettiin keskimäärin 1 317 euroa kuukaudessa, esimies- ja asiantuntijatehtävissä 382 euroa ja toimihenkilötehtävissä 55 euroa.

Vanhan sanonnan mukaan raha menee rahan luokse, rahoitusalalla eritoten miesten.

– Miesten euromääräiset tulospalkkiot olivat naisten vastaavia suuremmat kaikissa tehtäväryhmissä. Johto- sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä ero oli kaksinkertainen miesten hyväksi, kertoo rahoitusalan sopimusalavastaava Minna Davidjuk Ammattiliitto Prosta.

Sukupuolten välinen tulospalkkaero oli johtotehtävissä toimivilla peräti 853 euroa. Toimihenkilöillä tulospalkkaero oli noin 12 euroa.

Tasa-arvoiseen tulospalkkaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota

Tulospalkkioista ei ole säädelty työehtosopimuksella vaan kukin yritys päättää niistä itsenäisesti.

Tulospalkkausjärjestelmissä mitataan suoritusta useilta organisaatiotasoilta. Mittaustasoja ovat esimerkiksi oma työ, tulosyksikkö tai tiimi, pankki tai yritys sekä konserni. Tulospalkkausjärjestelmän aiheuttamia vääristymiä voidaan pienentää käyttämällä useita mittaustasoja. Davidjukin mukaan tulospalkkausjärjestelmiä pitäisi kehittää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Hänen mukaansa tulospalkkaus olisi myös oiva paikka paikalliselle sopimiselle.

–  Suomessa toimivat pankit tekevät hyviä tuloksia, joten kunnon tulospalkkioita olisi varaa maksaa kaikille työntekijöille.

Naisten ja miesten palkkaero samalla tehtävätasolla jopa 24 prosenttia

EK raportin mukaan naisten keskiansiot ovat miesten keskiansioita matalammat kaikilla tehtävätasoilla. Toimihenkilöillä miesten ja naisten palkkaero oli syyskuussa 2018 pienimmillään 2,4 prosenttia. Johtotasolla palkkaero oli suurimmillaan 23,8 prosenttia ja esimies- ja asiantuntijatehtävissä 15 prosenttia.

– Erot ovat kaventuneet vuodessa hiukan, sillä vuotta aiemmin palkkaerot olivat miesten hyväksi toimihenkilötasolla 4 prosenttia, esimies- ja asiantuntijatasolla 16,1 prosenttia ja johtotasolla 24,1 prosenttia ja, sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Johtotehtävissä työskentelevä mies ansaitsi vuonna 2018 keskimäärin 9 671 euroa kuukaudessa, kun nainen tienasi 7 366 euroa. Toimihenkilöiden palkoissa ero oli noin seitsemänkymmentä euroa. Miehet ansaitsivat keskimäärin 2 973 euroa ja naiset 2 902 euroa. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä mies ansaitsi keskimäärin 5 637 euroa kuukaudessa ja naiset 847 euroa vähemmän eli keskimäärin 4 790 euroa kuukaudessa.

Rahoitusalalla korkeimmat ansiot ovat nelikymppisillä

Keskiansiot nousevat toimihenkilötehtävissä ikävuosiin 40–44 saakka, jonka jälkeen ne pysyvät suunnilleen samalla tasolla aina eläkeikää lähestyviin asti. Esimies- ja asiantuntija- sekä johtotehtävissä työskentelevien korkeimmat ansiot sijoittuvat ikävuosiin 45–49. Näissä tehtävissä myös keskimääräiset ansiotasot vaihtelevat toimihenkilötehtävissä työskenteleviä enemmän.

Toimihenkilötehtävissä suurin ikäluokka on 55–59 -vuotiaat, esimies- ja asiantuntijatehtävissä 35–39 -vuotiaat ja johtotehtävissä 40–44 -vuotiaat.

Tilastoinnin piirissä oli yhteensä 20 671 henkilöä syyskuussa 2018. Henkilöstömäärä laski 595 verrattuna edelliseen tilastokauteen. Henkilöstömäärän väheneminen näkyy etenkin toimihenkilöissä, joiden määrä laskee kiihtyvällä tahdilla. Sen sijaan henkilöstö on kasvanut johto-, esimies- ja asiantuntijatasoilla.

Rahoitusalan ansiokehitystä seurataan vuosittain laadittavassa selvityksessä

Rahoitusalan työehtosopimuksessa on sovittu, että rahoitusalan ja vertailun kannalta keskeisten alojen ansiokehityksestä laaditaan vuosittain selvitys.

Ammattiliitto Prosta raporttia ovat olleet laatimassa Minna Davidjuk ja Jarmo Paananen yhdessä muiden rahoitusalan työmarkkinaosapuolten eli työnantajia edustavien Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Ammattiliitto Nousun ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kanssa.