Naiset ja nuoret marssivat esiin EPSUn kongressissa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Naiset ja nuoret marssivat esiin EPSUn kongressissa

6.6.2019 klo 16:30
|

Monipuolisten keskustelujen viikko EPSUn eli European Public Service Unionin 10. kongressissa Irlannissa on loppusuoralla. Viiden vuoden välein kokoontuva kongressi on tärkeä foorumi yli kahdeksalle miljoonalle julkisen sektorin työntekijälle Euroopassa. Järjestömme on yksi arvostetuimmista työelämävaikuttajista EU-tasolla.

Pron edustajina kokouksessa olivat julkisen sektorin johtaja Niko Simola ja sopimusalavastaava Sari Jokikallas. Tarkkailijana toimi lakimies Ira Kyntäjä, jonka työtehtäviin kuuluvat julkisen sektorin kansainväliset asiat.

Suuri ilonaihe oli naisten osuuden selkeä lisääntyminen kokousedustajissa. Tällä kertaa 60 prosenttia 351 edustajasta oli naisia. Valopilkku oli nuorten vahvistuva näkyvyys ja osallisuus. Kokouksen ensimmäinen hyväksytty päätöslauselma koski nimenomaan nuorten aseman parantamista työmarkkinoilla. Omassa toiminnassaan EPSU sitoutui vahvistamaan naisten ja nuorten edustusta ja tukemaan elinvoimaista nuorten työntekijöiden verkostoaan. Nuorisoverkoston uunituore selvitys nuorten asenteista työhön, ammattiliittoihin ja yhteiskuntaan oli näkyvästi esillä. Selkeä viesti on: nuoret tarvitsevat liittoja ja liitot nuoria.

ESPUn toimintaohjelma todistaa, että eurooppalainen ammattiyhdistysliike elää ajassa ja sillä on tarjota oma visionsa ja vaihtoehtonsa maanosamme haasteiden ratkaisemiseen. Hyväksytyn toimintaohjelman pääteemat ovat:

  • julkisten palvelujen tulevaisuus
  • julkiset palvelut ja työn tulevaisuus
  • julkisen palvelualan ammattiliittojen tulevaisuus.

Yhteinen tavoitteemme on sosiaalinen Eurooppa, jossa keskiössä ovat kestävä kehitys, laadukkaat julkiset palvelut, täystyöllisyys, työntekijöiden oikeudet, kansalaisten hyvinvointi ja hyvinvointivaltion riittävä rahoitus.

Mikään yllätys ei ole, että ammattiyhdistysväen kokoontuessa puheenvuoroissa painottui vahvasti yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä työntekijöiden oikeudet. Julkisten palvelujen kaupallistumisen, yksityistämisen ja ulkoistuksien jatkuminen sekä maailmalaajuisten pörssiyhtiöiden rynnistäminen esimerkiksi terveydenhuoltoon polkemaan palvelujen laatua riittämättömillä resursseilla olivat yhteinen huolenaihe.

Ympäristöongelmien ratkaiseminen ja maahanmuuttajien aseman parantaminen tulevat olemaan lähivuoden takuuvarmasti ammattiyhdistysliikkeen agendalla. Kokousväki tunnisti, että julkisella sektorilla on erityinen vastuu ja samalla mahdollisuudet löytää ympäristöä kunnioittavia toimintamalleja ja ratkaisuja. Ammattiyhdistysliike ei halua sulkea Euroopan rajoja. Siirtotyöläisillä on monissa Euroopan maissa keskeinen rooli myös julkisen sektorin palvelutuotannossa. Syrjinnän ja rasismin lisääntyminen tuomittiin tiukasti. Demokratia ja jakamattomat ihmisoikeudet ovat keskeinen osa arvomaailmaamme.

Tulevan viisivuotiskauden EPSUa luotsaa puheenjohtajana norjalainen sairaanhoitaja Mette Nord. Pääsihteerinä jatkaa hollantilainen Jan Willem Goudriaan. Pron Niko Simola jatkaa valtionhallinnon pysyvän komitean jäsenenä. EPSUn hallituksessa Suomesta varsinainen jäsen on Håkan Ekström (JHL) ja varalla Anna-Leena Brax (Tehy).

Dublin tarjosi mukavat puitteet kokoukselle. Arvostuksesta ammattiyhdistysliikkeen tekemälle työlle kertoi Irlannin presidentin Michael D. Higginsin osallistuminen kokoukseen. Tämä yli 50 vuotta ammattiyhdistysliikkeen jäsenenä ollut arvojohtaja käytti 45 minuutin pituisen puheenvuoron, jossa hän tarkasteli laaja-alaisesti liittojen roolia tulevaisuuden rakentajana. Ammattiyhdistysliike voi käyttää vaikutusvaltaista ääntään uuden talouspolitiisen ajattelutavan luomisessa, johon kuuluvat olennaisesti sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Laadukkaat julkiset palvelut ovat investointi, eivät kuluerä. Tämän viestin presidentti halusi iskostuvan Euroopan sydämeen. Runoilijapresidentti sai vaikuttavalla analyysillään Euroopan tilasta suuren ihailijajoukon EPSUn liitoissa.

Irlannin presidentin puhe EPSUn kokouksessa.

Vaikka jokaisella EPSUn jäsenliitolla on oma toimintaympäristönsä ja kansalliset ongelmansa, on selvää, että suuret haasteet ovat yhteisiä. Yksikään maista ja liitoista ei selviä yksin. Moninaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin löytyvät tehokkaimmat ratkaisut yhdessä. Pääsihteeri Jan Willemiä mukaillen: EPSU ei ole salaisuus EU:ssa. Tarjoamiamme vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja kuunnellaan.

Viva EPSU!       

Matkakertomuksen kirjoitti sopimusalavastaava ja asiantuntija Ammattiliitto Prosta.