Työtapaturmien määrä on huolestuttavasti nousussa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työtapaturmien määrä on huolestuttavasti nousussa

13.9.2019 klo 08:30
|

Tapaturmavakuutuslaitosten keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 2017 työpaikoilla tapahtui yhteensä 103 441 tapaturmaa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 prosenttia. Ennakkoarvion mukaan tapaturmien määrä nousi edelleen vuonna 2018.

Pro Uutiset / Tanja Luukkanen

Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta ja se lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Vuonna 2017 tapaturmataajuus nousi noin kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Korkein taajuus oli rakentamisessa 61 %. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa taajuus oli 52 % ja teollisuudessa 32 %. Ennakkoarvion mukaan vastaavat luvut vuonna 2018 ovat: rakentaminen 60 %, hallinto- ja tukipalvelutoiminnat 55% ja teollisuudessa 31%.

Puutteellinen perehdyttäminen aiheuttaa tapaturmia

Osittain tapaturmataajuuden nousua selittää vuokratyössä sattuneiden tapaturmien lisääntyminen. Työtapaturmien lisääntymisen syynä voi olla riittämätön perehdytys työtehtäviin sekä turvallisiin työtapoihin. Monilla työpaikoilla voi olla edelleen epäselvää kenen vastuulla vuokratyöntekijä työpaikalla työskentelee.

Tapaturmavaaran lisäksi riittämätön perehdyttäminen voi aiheuttaa myös psyykkistä kuormittumista, kun työt takkuavat ja olo on epävarma. Nuori työntekijä voikin tarvita kokeneempaa työntekijää rinnalleen työskentelemään pidemmäksikin aikaa ja hänen riittävä osaamisensa on välttämätöntä varmistaa ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista.

Perehdyttäminen voi olla tarpeen myös jo pidempään työskennelleillä esimerkiksi pidemmän poissaolon jälkeen. Maailma muuttuu nykyisin niin huimaa vauhtia, että työskentelytavoissa, työvälineissä tai työyhteisössä on voinut tapahtua poissaolon aikana sellaisia muutoksia, jotka on hyvä käydä läpi työhön palaavan työntekijän kanssa. Pitkä poissaolo on voinut myös tehokkaasti tyhjentää muistia niin, että tuttujenkin asioiden kertaaminen voi olla tarpeen.

Itsestään selvää tulisi olla myös se, että kun työpaikalla otetaan käyttöön esimerkiksi uusia työvälineitä, koneita tai laitteita, opastetaan työntekijät niiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Silloin on tärkeää, että otetaan huomioon työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet sekä tietojen ja taitojen erilaiset tasot perehdytyssuunnitelmaa tehtäessä. Näin varmistetaan jokaiselle sopiva koulutuspolku ja uusien työvälineiden hyöty ulosmitattua täysimääräisesti. Se on lopulta kaikkien etu, niin työntekijöiden, kuin työnantajankin.

Tekoja työturvallisuuden eteen tarvitaan edelleen, ja tavoitteena jokaisella työpaikalla tulee olla nolla tapaturmaa. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön sekä työympäristöön.

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään tänään perjantaina 13.9. Sen tavoitteena on lisätä tietoa tapaturmista ja niiden ehkäisemisestä.

Kirjoittaja on Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija.