Medlingen i Pros arbetskonflikter börjar på veckoslutet | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Medlingen i Pros arbetskonflikter börjar på veckoslutet

29.11.2019 klo 15:54
|

Medlingen i arbetskonflikterna i Pros avtalsbranscher börjar på riksförlikningsmannens kansli på lördag 30.11.2019 vid lunchtid. Först ut är Pros kemibransch.

Pro Nyheter

Eftersom resultat inte uppnåddes i kollektivavtalsförhandlingarna, fortsätter man söka en uppgörelse via medling. Separata förhandlingar förs inte nu med arbetsgivarförbundet.

Medlingen av tjänstemännens strejkhot i kemibranschen börjar lördag 30.11.2019. Medlare är Jukka Ahtela. Medlingen av tjänstemännens strejkhot i teknologiindustrin börjar måndag 2.12.2019 och medlare är Jukka Ahtela.

Strejkvarsel och övertidsförbud 

Arbetsnedläggelsen gäller arbetsskift som börjar mellan 9.12.2019 klockan 0.00 och 11.12.2019 klockan 23.59, på utvalda verksamhetsställen. Strejken omfattar alla personer som arbetar inom avtalens tillämpningsområde.

Strejken omfattar allt arbete i enlighet med

  • kollektivavtalet för tjänstemännen i teknologiindustrin,
  • kollektivavtalet för tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen,
  • tjänstemannaavtalet för kemibranschen,
  • kollektivavtalet för tjänstemännen i glaskeramiska industrin och
  • kollektivavtalet för tjänstemännen i gummiindustrin

som utförs på de företags verksamhetsställen, som nämns på Pros webbplats.

Dessutom har det varslats om tre dagars arbetsnedläggelse som gäller arbetsskift som börjar mellan 11.12.2019 klockan 0.00 och13.12.2019 klockan 23.59  på utvalda verksamhetsställen i planerings- och konsultbranschen samt en tre dagars arbetsnedläggelse som gäller arbetsskift som börjar mellan 16.12.2019 klockan 0.00 och 18.12.2019 klockan 23.59 på utvalda verksamhetsställen i planerings- och konsultbranschen

Förbudet för tjänstemännen i teknologiindustrin att arbeta övertid och resa på fritiden i arbetsärenden fortsätter till 11.12.2019 klockan 24.

Du kan läsa mer om Pros kollektivavtalsförhandlingar på vår webbsida.

Vad är medling

Efter att en förhandsanmälan i enlighet med lagen om medling i arbetstvister har kommit in ska riksförlikningsmannen eller en förlikningsman som riksförlikningsmannen förordnat utan dröjsmål vidta åtgärder för att medla i arbetstvisten. Förlikningsmannen kan även i övrigt ingripa i en arbetstvist som utgör ett hot mot arbetsfreden.

Parterna kan även tillsammans be om frivillig medling i en situation där det behövs utomstående hjälp. I medlingen behandlas dock inte rättstvister som hör till arbetsdomstolens behörighet.

Man brukar säga att i Finland gäller tvångsmedling, men inte tvångsförlikning. Det betyder att parterna i en arbetstvist är skyldiga att delta i medlingen och ge förlikningsmannen den information som han eller hon behöver för att medla i tvisten. Parterna beslutar dock själva huruvida de godkänner en förlikning. Förlikningsmannen har inte befogenheter att tvinga parterna till förlikning ens i en situation som allvarligt hotar det finländska samhället.

Vi har tvångsmedling i Finland, men inte tvångsförlikning

Det betyder att parterna i en arbetstvist är skyldiga att delta i medlingen och ge förlikningsmannen den information som han eller hon behöver för att medla i tvisten. Parterna beslutar dock själva huruvida de godkänner en förlikning. Förlikningsmannen har inte befogenheter att tvinga parterna till förlikning ens i en situation som allvarligt hotar det finländska samhället.

I medlingen fungerar förlikningsmannen som ordförande och bestämmer om processledningen

I första hand ska förlikningsmannen sträva efter att leda parterna till förlikning utifrån deras egna förslag. Om det inte lyckas kan förlikningsmannen lägga fram ett förlikningsförslag som parterna får besluta huruvida de vill godkänna eller inte. Förlikningsmannen kan också avbryta medlingen eller göra en framställning om att en förlikningsnämnd tillsätts för att lösa tvisten.

Medlingens gång och genomförandet av den i praktiken finns det inga allmänna regler eller förfaranden för. I praktiken baserar sig en lyckad medling på i synnerhet opartiskhet, konfidentialitet och kännedom om tillvägagångssätten på arbetsmarknaden.

Mera information: https://valtakunnansovittelija.fi