Opintovapaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Palkansaaja hakee aina itse opintovapaata, joten työnantajan määräämä koulutus/opiskelu tai työehtosopimuksessa työajalle sovittu opiskelu/koulutus eivät kuulu opintovapaan piiriin.

Opintovapaa muodostuu etukäteen sovittuna ajankohtana myönnettävästä yhdestä tai useammasta perättäisestä, kokonaisesta tai osittaisesta vapaapäivästä. Vapaa voidaan myöntää myös useampana jaksona, joiden välillä henkilö on työssä.

Oikeus opintovapaaseen 

Jos päätoiminen työsuhde samalla työnantajalla on jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, syntyy oikeus viiden vuoden aikana käytettävään, yhteensä enintään kahden vuoden mittaiseen opintovapaaseen.

Jos päätoiminen työsuhde samalla työnantajalla on jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, syntyy oikeus yhteensä enintään viiden päivän opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää keralla tai useammassa jaksossa.

Oikeus koskee työnantajaa, jolta opintovapaata on haettu.

Opintovapaan hakeminen

Yli viisi työpäivää kestävä opintovapaa haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen vapaan alkua.

Jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää, sitä haetaan kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opiskelun alkua. 

Opintovapaan myöntäminen

Kun opintovapaata haetaan yli viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava päätöksensä kirjallisesti 15 päivää ennen opintovapaan alkua.

Kun vapaata haetaan enintään viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava ratkaisusta seitsemän päivää ennen koulutuksen/opiskelun alkua.

Opintovapaata on myönnettävä, jos sen siirtämiseen myöhempään ajankohtaan ei löydy riittäviä perusteita ja opiskelun/koulutuksen sisältö täyttää lain edellytykset.

Jos työnantaja pyytää erikseen, henkilön on esitettävä todistus opintovapaan käyttämisestä hyväksyttävällä tavalla. 

Työnantajan oikeus siirtää opintovapaata

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata, jos sen myöntäminen toivottuna ajankohtana haittaa huomattavasti yrityksen toimintaa. Tällä perusteella opintovapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta.

Jos mahdollisuus kyseiseen koulutukseen toistuu harvemmin, opintovapaata voi siirtää enintään kunnes vastaava koulutus järjestetään seuraavan kerran.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös, jos aiemmasta vapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta eikä tavoitteena ole päättää varhaisemmalla opintovapaalla aloitettua koulutusta tai opiskelua.

Jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään viisi henkilöä, työnantaja voi siirtää opintovapaata edellä mainituin perustein enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Opintovapaasta lisää tietoa Proplussasta. Lue muun muassa, kenellä yrityksessä on ensisijainen oikeus opintovapaaseen.

Lisäksi opintovapaan keskeyttäminen, sairastuminen vapaalla ja opintovapaan vaikutus palvelussuhteen ehtoihin sekä mitä opiskella opintovapaalla ja miten tehdä hakemus opintovapaalle.

Jäsensivut on tarkoitettu vain Pron jäsenille. Sivuston käyttö edellyttää erillistä kirjautumista.

Muuta

Valtion säädöstietopankki Finlex: Opintovapaalaki (273/1979)

Valtion säädöstietopankki Finlex: Opintovapaa-asetus (864/1979)

Työ- ja elinkeinotoimisto (aakkosellinen asiahakemisto)

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi