Työelämän ajokortti -opintojakso ammattikorkeakouluille | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Pro+
 • Pro-kassa
 • Muut Pron verkkopalvelut

Työelämän ajokortti -opintojakso ammattikorkeakouluille

Työelämän pelisäännöt, työehtoasioista puhumattakaan, ovat vieraita monille työelämään siirtyville. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa työnteon arkipäivää, ja niiden tuntemus on tarpeen työelämään valmistuville.

 

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti -opintojakso lisää opiskelijoiden työelämätietoutta mielenkiintoisella ja käytännönläheisellä tavalla sekä vahvistaa taitoja työpaikan hakuun. 

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät:

 • työnhakutaitoihin ja niiden kehittämiseen
 • työelämän pelisääntöihin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön
 • työpaikan työsuojeluun, työhyvinvointiin ja työelämän sosiaaliturvaan

 

Työelämän ajokorttia on toteutettu jo 12 ammattikorkeakoulussa 

Opintojakso voidaan toteuttaa vapaasti valittavina opintoina joko kokonaan verkossa tai monimuotokoulutuksena. Opintojakson laajuus on korkeakoulun tarpeesta riippuen joko kolme tai viisi opintopistettä.

Ohjaajina toimivat Ammattiliitto Pron asiantuntijat. Opintojakso on maksuton.

Työelämän ajokortti -esite

Työelämän ajokortti Facebookissa.

Katso video kurssista

Millainen kurssi oikeasti on?

Opiskelijapalautteen mukaan Työelämän ajokortti on koettu hyödylliseksi ja sen uskotaan lisäävän omaa työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä. Koulutuksen vahvuuksiksi on koettu sen käytännönläheisyys ja kokonaisvaltainen ja ammattitaitoinen työelämäasioiden käsittely.

"Kurssi oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Se antaa työelämään hyvät eväät. Olen iloinen, että korkeakoulussani on tällainen kurssi."

Maisa 20 v. Laurea AMK

”Parasta olivat erityisesti työsopimuksiin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvät asiat. Tällainen kurssi olisi hyvä olla kaikilla vaikkapa ihan pakollisena.”

Ronja 24 v. Turun AMK

”Odotukseni täyttyivät loistavasti. Sain kertausta työlainsäädännöstä, mutta samalla uutta oppia juuri käytännön tilanteista työelämässä.”

Perttu 23v. JAMK 

Opintojakson toteutus ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulun tehtäväksi jää opiskelijahallintoon liittyvät asiat ja opintojakson markkinointi.

Työelämän ajokortti
• soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin
• voidaan toteuttaa joko 3 tai 5 opintopisteen laajuisena
• toteutetaan verkko-opintoina tai monimuotoisesti 
• on ammattikorkeakoululle maksuton 

 

Moduuli 1:
Löydä unelmaduunisi 

Moduuli 2:
Työelämän pelisäännöt

Moduuli 3:
Työelämän arjessa

Opintojakson käytyään
opiskelija

 • tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
   
 • osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (cv/ansioluettelo)
   
 • tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä
 • tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä 
   
 • tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
   
 • ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet  
   
 • ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä
 • tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita  
   
 • tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana

 

 

 

Kysy lisää: