Palkkaa vai yrittäjätuloa? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Palkkaa vai yrittäjätuloa?

Toiselle tehdystä työstä saatu maksu on joko työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa tai yrittäjän työkorvausta.

Työkorvaus tarkoittaa työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettua korvausta, eikä siitä tällöin makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua eikä ennakonpidätystä, mikäli saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Palkasta on kyse silloin, tekijä on työsuhteessa työn teettäjään. Palkkaa ovat myös laissa mainitut

  • kokouspalkkiot
  • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
  • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
  • toimitusjohtajan palkkiot
  • avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat sekä
  • korvaukset luottamustoimesta.

Entä miten määritellään se, onko kyseessä työsuhde vai ei?

Tällöin tulee kiinnittää huomiota muutamiin eri seikkoihin, joiden muodostamasta kokonaisuudesta selviää, kummasta on kyse:

Työnjohto ja valvonta

Työsuhteeseen viittaa se, että työnjohtaja johtaa, valvoo määrää työn tekemisestä. Yrittäjään taas viittaa se, että teettäjä ostaa valmiin työn lopputuloksen ja voi varmistaa lopputuloksen olevan tilauksen mukainen. Mikäli suoritus ja tilaus eivät täsmää, voi toimeksiantaja vaatia sopimuksen mukaista suoritusta ja mahdollisesti korvausta.

Työvälineet ja materiaalit

Lähtökohta on, että työnantaja hankkii tarvittavat välineet ja materiaalit työntekijälle. Yrittäjä hankkii nämä itse.

Työskentelypaikka

Yrittäjä toimii yleensä omissa toimitiloissaan tai tilaajan tiloissa. Työsuhteessa oleva on yleensä tilaajan tiloissa, vaikkakin myös muualla tehtävä työ on yleistynyt.

Sosiaaliturva

Yrittäjälle maksetaan vain tehdystä työstä laskun mukaan, ja yrittäjä huolehtii vakuutuksistaan itse. Työnantajan taas on maksettava eläkettä ja muita vakuutusmaksuja, sekä palkkaa loman ja sairauden ajalta.

Työsuhteeseen kuuluvat edut

Työnantaja voi antaa rahapalkan lisäksi muitakin etuja, kuten luotoisetuja tai työterveydenhuoltoa tai virkistystoimintaa. Yrittäjälle näitä ei anneta.

Vastuut ja takuut

Yrittäjä vastaa itse työnsä laadusta, ja voi antaa esimerkiksi takuun omista töistään. Työnantaja sen sijaan vastaa työntekijänsä toimista isännän vastuulla, eli vahingon sattuessa korvausvaatimus kohdistuu ensisijaisesti työnantajaan.

 

Jos et ole varma, voitko liittyä Prohon, soita tai laita meille sähköpostia, autamme mielellämme. 
Jos olet jo Pron jäsen ja pohdit kevyt- tai muunlaisen yritystoiminnan aloittamista, ota meihin yhteyttä, autamme ja neuvomme yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Liitypro yhteydenottolomake