Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika

YEL-yrittäjän omavastuuaika sairastumistapauksissa lyheni vuoden 2018 alusta yhteen päivään.

Omavastuuajan lyhennys ylläpitää yrittäjän työkykyä.

YEL-yrittäjän omavastuuaika sairastumistapauksissa lyheni 3 + 1 päivästä 1 päivään vuoden 2018 alussa, kun sairausvakuutuslain 10 §:n 1 momentti muuttui. Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden on pitänyt alkaa 1. tammikuuta 2018 tai sen jälkeen.

Ennen muutosta yrittäjä oli työkyvyttömyytensä ensimmäiset neljä päivää omalla kustannuksellaan poissa työstä ja ilman toimeentuloa, millä oli vaikutusta yrittäjän mahdollisuuksiin pitää sairaslomaa. Tämä johti siihen, että monet sairaslomaa pitäneet yrittäjät eivät hakeneet sairauspäivärahaa.

Yrittäjien on tarkoitus rahoittaa itse lainmuutoksen aiheuttamat kustannukset. Muutoksen arvioitiin aiheuttavan 0,17 % korotustarpeen yrittäjien lisärahoitusosuuteen ja siten lisäävän yrittäjien välillisiä työvoimakustannuksia. Lainmuutoksesta säädettäessä arvioitiin, että yrittäjien omavastuuajan sairauspäivärahan saajien määrä kaksinkertaistuisi sairausvakuutuslain muutosten myötä.

Omavastuuajan lyhennys on tärkeää yrittäjän työkyvyn takia

Yrittäjän työkyvyllä on merkitystä yrittäjän oman toimeentulon lisäksi yrityksessä työskenteleville työntekijöiden ja yrityksen yhteistyökumppaneiden toimeentulolle. Sairauden pitkittyminen tai terveyden menettäminen kokonaan sen vuoksi, ettei sairauslomaa ole voitu pitää, voi kaataa koko yrityksen. Tästä seuraa työpaikkojen ja pitkien yhteistyösuhteiden menetyksiä, millä on kiistatta vaikutuksia kansantaloudelle.

Yksinyrittäjät työllistävät usein lukuisia muita yrittäjiä ja siten yhden putoaminen ketjusta voi aiheuttaa paitsi viivästystä toiminnassa myös merkittäviä haasteita muiden yrittäjien toimeentulolle. Uudistuksen on toivottu edistävän yrittäjien mahdollisuutta jäädä sairauslomalle ja tukevan siten heidän työkykyään ja työssä jaksamistaan sekä yritystoiminnan jatkuvuutta.

Näin haet sairauspäivärahaa

Sairauspäivärahaa haettaessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta. Jos työkyvyttömyys jatkuu pidempään kuin omavastuuajan, yrittäjän on esitettävä työkyvyttömyydestään lääkärinlausunto. Käytännössä myös tarpeellisen ja luotettavan selvityksen on katsottu tarkoittavan yrittäjän omavastuuajan sairauspäivärahaa haettaessa lääkärinlausuntoa. Sairausvakuutuslain mukaan sairaanhoitona korvataan etuuden hakemista varten tarvittavan lääkärintodistuksen tai -lausunnon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Jos et ole varma, voitko liittyä Prohon, soita tai laita meille sähköpostia, autamme mielellämme. 
Jos olet jo Pron jäsen ja pohdit kevyt- tai muunlaisen yritystoiminnan aloittamista, ota meihin yhteyttä, autamme ja neuvomme yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Liitypro yhteydenottolomake