Jäsenedut | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jäsenedut

Tutkitusti parempaa

Tutkittu tieto on valttikorttisi työelämässä. Saatko oikeanlaista palkkaa tai millaisen palkkatoiveen voisit esittää? Palkkalaskureiden avulla selvität, mitä sinun kannattaa pyytää palkkaa eri aloilla tai eri puolella Suomea. Haluatko tietää, millä toimialoilla työnantaja kouluttaa henkilöstöään tai millä aloilla sairastetaan muita aloja enemmän?

Lue lisää tutkimussivuilta ja kokeile laskureita.

Pron tutkimukset osoittavat aukotta, että työnantajien tarjoamaa koulutusta on liian vähän ja se jakautuu epätasaisesti iän tai sukupuolen mukaan. Vertaa omaa elämääsi suhteessa muuhun porukkaan.

Haluatko tietää, millä toimialoilla työnantaja kouluttaa henkilöstöään tai millä aloilla sairastetaan muita aloja enemmän? Olemme nostaneet esiin ajankohtaisia tutkimustuloksia suomalaisesta työelämästä. Kerromme, millaisia työaikoja eri toimialoilla löytyy. Selvitämme poissaolojen syitä ja digitalisaation vaikutuksia. Kiinnostavaa tietoa on kerätty johtamisesta, tuottavuudesta ja jaksamisesta.

Jäsenemme saavat kahdesti vuodessa kutsun osallistua liiton työmarkkinatutkimukseen. Tilastollisesti pätevää tilastotietoamme käytetään monissa eri asiayhteyksissä. Vuosittain karttuva data on myös avain yhteistyön kehittämiseen työpaikoilla työnantajien kanssa. Lisäksi tutkimustuloksilla on käyttöä lainsäädännön valmistelutyössä, esimerkiksi vuokratyöhön liittyen.

Työehtosopimus pitää puoliasi

Olet asiantuntija omassa työtehtävässäsi ja haluamme, että voit keskittyä siihen. Siksi paras työelämän kumppani on Ammattiliitto Pro: Me tunnemme työlainsäädännön ja sopimusten kiemurat puolestasi.

Paras jäsenetusi on työehtosopimus. Se määrää aina vähimmäisrajan esimerkiksi palkoille, lomille, sairaustapauksiin ja vanhempainvapaan palkanmaksulle. Pron asiantuntijat neuvottelevat noin 60 työehtosopimusta. Se tarkoittaa, että työelämän vähimmäisehtojen sijaan näiden alojen asiantuntijat ja esimiehet voivat keskittyä siihen, missä loistavat: omaan työhönsä. Katso Pron neuvottelemat työehtosopimukset.

Työehtosopimus

 • Ammattiliitto Pron ja työnantajaliiton neuvottelema työehtosopimus määrittää alan toimihenkilöiden edut ja oikeudet.
 • Määrittää vähimmäisehdot, joiden pohjalta kukin voi neuvotella itselleen paremman työsopimuksen.
 • Työehtosopimusta voidaan parantaa paikallisella sopimuksella, jonka neuvottelee luottamusmies.
 • Jäsenet voivat vaikuttaa alansa työehtosopimuksen sisältöön.

Työehtosopimus ja vähimmäispalkat

Palkkausjärjestelmä on keskeinen osa työehtosopimusta, sillä se määrittelee alan vähimmäispalkat.

Työehtosopimusten taustalla on eduskunnan päättämä työlainsäädäntö. Koska Suomen työlainsäädäntö ei määritä minimipalkkoja, työntekijöiden palkan perustana ovat ammattiliittojen neuvottelemat työehtosopimukset.

Työehtosopimuksilla täydennetään lakia tai neuvotellaan siitä poikkeavia alakohtaisia sopimuksia. Periaate on, että työehtosopimukseen ei voida sopia lakia huonompia työehtoja.

Eniten työehtosopimuksista löytyy työaikaa koskevia määräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät.

Työehtosopimuksiin on kirjattu myös määräyksiä, joihin lainsäädäntö ei ole ottanut kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka.

Sinun työehtosopimuksesi

Aloittaessasi uudessa työssä tarkista ensimmäiseksi, mitä työehtosopimusta tehtävääsi noudatetaan. Tieto työehtosopimuksella varmistetuista eduista ja oikeuksista on usein rahanarvoinen.

Tarkempaa tietoa alasi työehtosopimuksesta saat luottamusmieheltäsi tai Ammattiliitto Pron työsuhdeneuvonnasta. Myös mahdollisissa työsuhteen riitatilanteissa Pron jäseniä auttavat luottamusmies ja liiton työsuhdeneuvonta.

Työsuhdeneuvonta palvelee Pron jäseniä maanantaista perjantaihin kello 8.30–16 numerossa (09) 1727 3442.

Mitä hyödyt työehtosopimuksesta?

Pron työehtosopimus takaa työsuhteen reilut pelisäännöt ja sinulle asianmukaisen palkan.

Pron luottamusmies neuvottelee työpaikalla työnantajan kanssa toimihenkilöitä koskevista työsuhdeasioista sekä valvoo ja puolustaa liiton jäsenten oikeuksia.

Työehtosopimus turvaa oikean palkan ja palkkakehityksen. Pro sopii edustamiensa alojen vähimmäispalkat ja yleiset palkankorotukset, jotka ovat toimihenkilöiden palkan perusta. Tämän lisäksi voit neuvotella itsellesi lisää palkkaa.

Työehtosopimuksessa on neuvoteltu myös työajoista ja ylityökorvauksista. Pron työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa vuorolisistä, matka-ajan palkasta ja sairausajan palkasta sekä äitiysvapaan palkasta, lomarahasta ja päivystyskorvauksista.

Työehtosopimus suojaa mielivaltaiselta irtisanomiselta tai lomautukselta, kun sopimuksessa on sovittu irtisanomistilanteissa noudatettavista säännöistä eli irtisanomismenettelystä.

Katso: Ammattiliiton neuvottelema työehtosopimus tuo lakia selvästi selvästi paremmat edut

Vankka tuki työpaikalla

Kun olet Pron jäsen, tukesi työpaikalla on aina taattu. Jäsenten keskuudestaan valitsema prolainen luottamusmies on tehtäväänsä koulutettu ja siihen perehtynyt. Hän käyttää kaikkien yhteistä ääntä, kun työpaikalla sovitaan sinua ja koko henkilöstöä koskevista asioista, vaikkapa lomarahoista. Oman luottamusmiehesi yhteystiedot löydät Proplussasta, jäsenten omasta palvelukanavasta, johon kirjaudut jäsennumerolla. Luottamusmiehen työparina toimii työsuojeluvaltuutettu, joka on työturvallisuusasioiden ja työhyvinvoinnin koulutettu asiantuntija.

Luottamushenkilöiden lisäksi apunasi on koko Pron asiantunteva henkilökunta, lakimiehistä ja asianajajista jäsenpalvelun asiantuntijoihin. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, nettipalvelussa tai sähköpostilla. Mietitkö esimerkiksi, miten paljon saat lomaa, milloin lomaraha lasketaan, onko työsopimuksesi tehty oikein tai onko ylitöihin pakko jäädä? Pron työsuhdepalvelusta löydät nopeasti tietoa työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä, kaikki Pron työehtosopimukset, oppaat ja laskurit.

Jos tarvitset valmiiden vastausten sijaan henkilökohtaisempaa apua, soita työsuhdepäivystykseen tai jätä viesti sähköisen asioinnin kautta. Lupaamme, että saat vastauksen tuota pikaa.

Haluaisitko nähdä kasvotusten? Prolla on poikkeuksellisen kattava aluetoimistojen verkosto. Oman aluetoimistosi asiamiehet ovat apunasi kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Aluetoimistoon on helppo tulla, lupaamme tarjota myös kahvit. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Asiantunteva taustatiimimme: yli 90 asiantuntijaa käytettävissäsi

Pron sopimusala-asiamiehet, sopimusalavastaavat ja työlakiin erikoistuneet lakimiehemme varmistavat, että työehtosi ovat reilut ja työehtosopimuksen mukaiset. Asiamiehet neuvottelevat tarvittaessa työpaikan ristiriitoja työnantajan kanssa, sopimusalavastaavat neuvottelevat tessit työnantajaliittojen kanssa ja lakimiehet puolustavat viime kädessä sopimuksia oikeudessa.

Työympäristöasiantuntijamme neuvovat, tiedottavat ja kouluttavat liiton jäseniä työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. He ovat myös kehittämässä näitä asioita koskevaa lainsäädäntöä.

Sosiaaliturvaan erikoistuneet asiantuntijamme neuvovat työkyvyttömyyseläke-, sairauspäiväraha-, työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ja avustavat tarvittaessa valituksen laatimisessa.

Tutkitusti erinomainen oikeusturva

Joskus työsuhteessa tulee erimielisyyttä. Prolaiset työelämän asiantuntijat yrittävät aina viimeiseen asti ratkaista nämä erimielisyydet neuvottelemalla, mutta aina paraskaan neuvottelu ei johda tyydyttävään lopputulokseen. Pattitilanteissa saat apua liiton omilta lakimiehiltä, joilla on vuosien kokemus työoikeudesta.

Jäsenenä sinulle oikeusapu on maksutonta ja riskitöntä. Häviötapauksessa vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan. Katso Pron oikeustapauksia.

Aina paraskaan neuvottelu ei johda tyydyttävään lopputulokseen. Siksi on tärkeää, että meillä Prossa on omat, työsuhdeasioihin perehtyneet lakimiehemme. He huolehtivat siitä, että kiistaan kuin kiistaan saadaan molempia osapuolia velvoittava päätös.

Työsuhderiita-asian oikeudenkäyntikulut voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Kuluttajaliitto vertaili viiden ammattiliiton ja yhden työttömyyskassan palveluja ja selvitti, millaista apua työntekijä saa, jos työsuhteessa syntynyt erimielisyys johtaa oikeudenkäyntiin työnantajaa vastaan.

Ammattiliittojen oikeudellisten palvelujen merkittävin ero on oikeudenkäyntiä vaativien riitojen hoitamisessa. Osa liitoista hoitaa oikeudenkäynnit liiton omalla kustannuksella ja niissä käytetään joko liiton omia tai ulkopuolisia lakimiehiä. Pron oikeusapu on sinulle jäsenenä taloudellisesti riskitön. Korvaamme liiton jäsenten oikeudenkäyntikulut ilman omavastuumaksua ja oikeuskulujen enimmäismäärän rajoituksia, vaikka oikeudenkäyntikulut kasvaisivat kymmeniintuhansiin euroihin ja oikeudenkäynti jatkuisi ylemmissä oikeusasteissa.

Oikeusapu käsittää lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja oikeusavun tuomioistuimessa. Päätöksen jutun oikeuteen viemisestä tekee Pron lakiasiainpäällikkö.  

Edellytyksenä oikeusavulle on, että jäsenyys on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa, jonka johdosta oikeusapua haetaan ja että jäsenmaksut on liiton sääntöjen mukaisesti suoritettu. Edellytyksenä oikeusavulle tuomioistuimessa on, että jäsenen vaatimus perustuu lakiin tai sopimuksiin, ja että jäsenen esittämien selvitysten perusteella häntä ei todennäköisesti ole kohdeltu lain ja sopimusten mukaisesti.

Ansiosidonnainen päiväraha

Timanttisinkin asiantuntija tai esimies voi joutua joskus työttömäksi. Prolaisena kuulut Työttömyyskassa Prohon, ja saat ansiosidonnaista työttömyysturvaa sen ehtojen täyttyessä.

Työttömyyskassa Pron käsittelyajat ovat tutkitusti Suomen ripeimpiä. Jos siis joudut työttömäksi, on selustasi turvattu. Tuemme työllistymistäsi kaikin mahdollisin tavoin, tutustu esimerkiksi koulutuksiimme ja henkilökohtaiseen uravalmennukseemme.

Työttömyyskassa Pro turvaa toimeentulosi työttömyyden, vuorotteluvapaan ja työllistymistä edistävien palveluiden aikana. Kassa myös opastaa, neuvoo ja tiedottaa etuuksista ja niiden hakemisesta. Jäsenenä sinua palvelevat kokeneet asiantuntijat, jotka tuntevat alasi erityispiirteet ja auttavat sinua kaikissa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Tavoitat heidät vuoden jokaisena arkipäivänä, puhelimitse tai näppärästi sähköisen asioinnin kautta.

Jos jäät työttömäksi, saat kassasta työtuloihisi suhteutettua ansiopäivärahaa. Kun taloudellinen tilanteesi on kunnossa, voit rauhassa keskittyä uuden työn hakemiseen. Apunasi ovat Pron uravalmennus, Duunitori.fi ja koulutuksemme. Kokeile myös Tiitusta, yhteistyökumppanimme kehittämää työnhaun sovellusta.

Työttömyyden aikana saatat myös päättää kouluttautua omaehtoisesti uuteen ammattiin. Työttömyyskassa Pro maksaa TE-toimiston lausunnon perusteella ansiosidonnaista päivärahaa silloinkin.

Työttömyyskassa Pron tavoitteena on antaa jäsenen asiassa oikea päätös, nopeasti. Asiointi on myös joutuisaa: Kassan käsittelyaika on tutkitusti työttömyyskassojen eliittiä, tutki Finanssivalvonta vuosina 2014–2015.

Paljonko ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan?

Saat ansiosidonnaista päivärahaa eli lyhyemmin ansiopäivärahaa 400 päivältä, jos olet ollut töissä yli kolme vuotta joutuessasi työttömäksi vuonna 2017. Lyhyemmän työssäolon jälkeen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saa 300 päivältä.

Ansiosidonnainen päiväraha koostuu kahdesta osasta: peruspäivärahasta (perusosa) ja ansio-osasta. Peruspäiväraha on kaikilla samansuuruinen. Jos sinulla on huollettavia alaikäisiä lapsia, saat perusosaan lapsikorotuksen. Ansio-osa perustuu omaan henkilökohtaiseen palkkaasi ja on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.

Ansiopäiväraha määritellään ns. vakiintuneen palkkatulon perusteella, joka sisältää kuukausipalkan lisäksi esimerkiksi vuorolisät. Lomarahaa, lomakorvausta tai muita taloudellisia etuuksia ei katsota vakiintuneeksi palkkatuloksi.

Ansiosidonnainen päiväraha maksetaan vain hakemuksen perusteella ja maksaminen tapahtuu jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa ja enintään 5 päivältä viikossa.

Sinulle maksettavan ansiosidonnaisen päivärahan määrän saat parhaiten selville, kun kirjaudut Työttömyyskassa Pron sähköisessä asioinnissa olevaan päivärahalaskuriin.

Elämyksellistä lomailua

Työnteon vastapainona on tärkeää pitää huolta myös laadukkaasta vapaa-ajasta. Tarjoammekin käyttöösi Holiday Clubin lomaviikko-osakkeita sekä liiton omia lomapaikkoja. 

Liiton omat lomakohteet

 • Keski-Suomen Keurusharjun loma-asunnot, -30% normaalihinnoista. Nappaa varaustiedot ja kampanjakoodit kirjautumalla Proplussaan.
 • Kustavin Lootholma, -50 % jurtista, lomahuoneistoista, vaunupaikoista, venepaikoista ja telttamaksuista Pron jäsenkorttia näyttämällä. Lisätietoa jäsenedusta Proplussasta. Katso video alueesta ProTV:stä.
 • Levi Hotel Spa Kittilässä, saat -40 % alennuksen koko huoneen majoitushinnasta, joka sisältää aamiaisen. Lisätietoa jäsenedusta saa Levi Hotel Span jäsensivulta. Katso lisää Levistä ProTV:stä.
 • Majvik Kirkkonummella: jäsenetuhintainen majoitus, päivällinen ja lounas. Jugendlinna tai ravintolasali perhejuhliin huomattavalla alennuksella. Tarkemmin jäsenedusta Proplussasta.
 • Meri-Teijon alueella on loistavat ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden. Talviaikaan seudulla voi muun muassa harrastaa murtomaahiihtoa ja retkiluistelua. Lisäksi alueella on laskettelukeskus. Kesäisin voi liikkua selkeästi opastetuilla retkeilypoluilla, pelata golfia, meloa tai vaikka suppailla. Lue lisää Proplussasta.
 • Tepsan retkeilyalue Kittilän ja Sodankylän puolessa välissä, vain Pron jäsenille! Varaustiedot löydät Proplussasta.
 • Kopparön virkistysalue Tammisaaren saaristossa, jäsenetuhinnat -40% asuntovaunu-, asuntoauto- ja telttapaikoista  sekä venepaikoista Pron jäsenille. Kopparössä on myös mökkejä, joita vuokrataan Holiday Clubin kautta. Lue lisää ja katso video alueesta.  Tarkemmin jäsenedusta Proplussasta.

Liiton Holiday Club -lomakohteet

Tutustu Holiday Club Resortsin lomahuoneistoihin Holiday Clubin verkkosivuilla. Prolaisena saat 25 % alennuksen kotimaassa Holiday Club Resortsin lomahuoneistojen normaalihinnoista ja 15 % alennuksen HC-hotelleista ja Villas-huviloista.  Lisäksi isompia alennuksia löydät Pron Holiday Club -lomaviikkojen vuokrauksesta, josta saat lisätietoa Proplussasta.  

 • Calahonda – Mirador, Costa del Sol, Espanja
 • Ruka – Kuusamon Pulkkajärvi, Kuusamo
 • Katinkulta – Hiekkaniemi, Golfharju, Katinkultaniemi ja Katinkultaranta, Vuokatti
 • Kuusamon Tropiikki – Lomatropiikki, Kuusamo
 • Naantali Residence, Naantali
 • Punkaharju – Hiekkaharju, Kulennoinen
 • Pyhä – Onninpyhä ja Pyhänhovi, Pyhätunturi
 • Saimaa - Saimaan Anttilankaari
 • Salla – Tunturitähti, Salla
 • Saariselkä – Riekonraito, Kelotirro ja Tirrolampi, Saariselkä
 • Tampereen Kylpylä – Lapinniemi, Tampere
 • Åre, Ruotsi

Näin varaat majoituksen

Liiton omia lomaviikkoja haetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jäsenenä saat tarkat ohjeet lomaviikkojen hakemiseen jäsentunnuksilla Proplussassa. Jos hakijoita on samaan kohteeseen ja samalle viikolle useita, saaja arvotaan. Vapaaksi jääneet viikot ovat jäsenten vapaasti varattavissa. Realiaikaiseen varaustilanteeseen Holiday Clubin sivuilla pääset Proplussasta.

Viikonloppu- tai vuorokausivarauksina voit varata Kopparöa ja Teijoa sekä Ruka-Kurua. Tarkista varaustilanne ja hae viimeistään kahta viikkoa ennen lomaviikon alkua soittamalla numeroon 030 687 0400. Ilmoita puhelun alussa jäsennumerosi. Katso lisää Proplussasta.

Holiday Club Resortsin lomahuoneistojen 25 % alennuksen saat puhelimitse Holiday Clubin keskusvaraamosta puh. 030 68 600. Kerro varauksen yhteydessä jäsennumerosi.

Tarkat varausohjeet kohteittain löydät Proplussasta.

Suomen Hostellijärjestön jäsenedut

Hostellijärjestö-etuna kansainvälinen hostellikortti viiden euron alennuksella: sillä saat Suomessa HI-hostelleista 10 % alennuksen normaalista majoitushinnasta sekä ulkomailla Hostelling International -hostelleissa yöpymisen keskimäärin 10 % halvemmalla. Tarkemmat tiedot Proplussassa.

Rahanarvoiset vapaa-ajan edut

Saat Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta Express-asemia alennusta: bensiinistä ja dieselöljystä 2,1 snt/litra ja 10 % voiteluaineista ja kampanjoissa jopa vieläkin edullisemmin. Lisäksi saat alennusta 5 % autokemikaaleista, nestekaasusta ja auton pesusta. Alennuksen saat käyttämällä jäsenkorttiasi kortinlukijassa ennen maksukorttia. Katso lisää Proplussasta.

Merimatkailun ystävät saavat jäsenalennuksen myös Viking Lineltä, Eckerö Lineltä ja Tallink Siljalta. Risteilyalennukset jopa -50% päivän hinnoista, löydät ne tarkemmin Proplussasta.

Rinnehirmut ilahtuvat edullisista hissilipuista. Lasketteluliput laskettelukeskuksiin; Levi, Ruka, Saariselkä, Salla, Ylläs ja Vuokatti. Jäsenetuhintaisia viikkohissilippuja haetaan sähköisesti. Haettavat kohteet hintoineen löytyvät hakuaikana Proplussasta.

Sirkus Finlandia tarjoaa sirkuslipun prolaisille hintaan 16 €, etu jopa -40% normaalihinnoista. Etu koskee paikkoja B-, C- tai D-katsomosta. Huom! Etu on voimassa vain sirkuksen omassa lipunmyynnissä. Etua ei voi hyödyntää Ticketmasterin kautta.

Pron jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarjota HopLopin hauskuus edulliseen hintaan. Kun tilaat vähintään viisi lippua, saat ne kappalehintaan 12€/lippu! Liput ovat voimassa yhden vuoden ja ne käyvät kaikissa Hoplopeissa vuoden jokaisena aukiolopäivänä. Lue lisätietoja ja tilausohjeet lipputilauksiin sekä jäsenpäivän järjestämiseen.

Lisäksi tarjoamme vaihtuvia lomaetuja, jotka löydät vain Proplussasta

Alueelliset alennukset sekä tarjoukset

Lue lisää alueellisista eduista.

Monipuoliset koulutukset ja tapahtumat

Järjestämme jatkuvasti koulutuksia ja seminaareja, jotka auttavat sinua menestymään työelämässä. Avullamme kehität esimies- ja oman työn johtamisen taitojasi, lisäksi voit ja jaksat paremmin. Järjestämme myös vuosittaisia ajankohtaiskoulutuksia työelämän pelisäännöistä.

Koulutuksia järjestetään webinaareina ja iltakoulutuksina ympäri Suomen, myös opiskelijoille ja työttömille jäsenillemme kohdennetuin teemoin. Tutustu Proplussan videokirjastoomme, josta löydät mm. tallenteita paikalliseen sopimiseen ja työnhakuun liittyvistä webinaareista. Videot ovat vapaasti jäsentemme ja yhdistystemme käytössä: voit jakaa linkkejä tai koota porukan katsomaan videoita yhdessä.

Koulutamme lisäksi työpaikkojen ja yhdistysten aktiiveja, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, lisätietoa Proplussasta

Yhdistyksemme järjestävät tapahtumia huippusuosituista perhepäivistä letkeisiin vappubrunsseihin.

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Proplussassa. Katso tarvittaessa ohjeistus ilmoittautumisen askeleista.

Tutustu menneisiin ja toivo uutta koulutusta

Millaista koulutusta toivot? Ota yhteyttä koulutusyksikköön sähköpostilla. Olemme jo pureutuneet esimerkiksi näihin kysymyksiin ja kuulemme mielellämme, mistä aiheesta Sinä haluaisit oppia enemmän.

Mitä ovat sisäilmaston aiheuttamat oireet toimistoissa? Miten perustan LinkedIn-tilin ja kuvaan osaamistani parhaiten? Miten hyödynnän LinkedIniä tehokkaimmin? Miten teen vakuuttavan video-CV:n?

Tapahtumakalenteriin

Edullisemmat vakuutukset

Prolaisena saat automaattisesti ja maksutta matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Matkustajavakuutus kattaa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenesikin. Opiskelijoilla matkustajavakuutuksen voimassaoloa on työharjoitteluita ajatellen vieläpä pidennetty. 

Lisäksi saat huomattavia alennuksia muista tärkeistä vakuutuksista.

Pro on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, ammatillisella vastuuvakuutuksella sekä järjestötehtävissä voimassa olevalla järjestövakuutuksella. Lisäksi jäsenvakuutukseen kuuluvat ammatillinen vastuuvakuutus ja aktiivien lisävakuutus

Tuhannet jäsenemme saavat vuosittain saavat lomamatkoillaan apua vakuutusyhtiö Turvasta. Prolaisten vakuutukset ovat eksklusiiviset: niitä ei saa edes rahalla vakuutusyhtiöistä ilman Pron jäsenyyttä.

Lisäksi saat jäsenenä 17% alennusta vakuutuksista keskittämällä ne Turvaan.

Vain jäsenille räätälöityjä tuotteita

 • Liittokasko
 • Henkikulta ja Parikulta
 • Kodinhoitoapua toipilaalle
 • Etuja työttömälle.

Lisätietoa vakuutuksista ja Turvan tarjoamista eduista Turvasta

Primus: jäsenetuhintainen henkivakuutus

Prolaisena saat Primus-henkivakuutuksen* 51,8 % normaalihintaa edullisemmin. Voit ottaa henki- ja tapaturmavakuutukset helposti koko perheellesi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi tai soittamalla Ifin asiakaspalveluun 010 19 19 19 ma–pe kello 8–20.

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Olemme palveluksessasi 24/7

Liiton sovelluksella palvelua 24/7

Pron mobiilisovellus tarjoaa muun muassa jäsenedut, palvelut ja uutiset, kätevästi ja nopeasti. Se toimii myös sähköisenä jäsen- ja vakuutuskorttina. Sovellus on saatavissa ilmaiseksi Android-, Apple- ja Windows-älypuhelimiin sekä -tabletteihin.
Sovellus löytyy sovelluskaupasta nimellä Ammattiliitto Pro, kuvakkeena on Pron logo. Lataus ja käyttöönotto hoituvat helposti.

Proplus on siellä missä sinäkin

Proplus on jäsenten virtuaalinen asiointi- ja keskustelutila. Sieltä löydät edunvalvontasi koko paletin asiantuntijoista kavereihin. Löydät tietoa työsuhdeasioistasi, jäseneduistasi, jäsenmaksuistasi, voit muuttaa omia tietojasi ja ilmoittautua koulutuksiin sekä ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Haluatko henkilökohtaista palvelua?

Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostitse työsuhdettasi koskevissa asioissa. Yhteystietomme löydät täältä.

Työpaikkatutka

Tekijät, tehtävänimikkeet ja työ kohtaamaan

Prolla on paras tietämys yksityisen sektorin asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden työurasta neuvottelemiltaan sopimusaloilta. Pron jäsenillä on yhteensä noin 1 000 tehtävänimikettä. Työpaikkatutka yhdistää datan jäsenten osaamisesta Duunitorin laajaan työpaikkatarjontaan. Duunitori on luokitellut noin 10 000 tehtävänimikkettä kaikilta aloilta.

Pron tehtävänimikkeitä ja Duunitorin avointen työpaikkojen tehtävänimikkeitä on verrattu toisiinsa, yhdistetty ja ryhmitelty sopiviin kokonaisuuksiin, joiden avulla jäsen löytää omat mahdollisuutensa avointen työpaikkojen ja tehtävänimikkeiden viidakosta.

Pron Työpaikkatutka ei velvoita mihinkään. Se on ilmainen palvelu jäsenelle, joka on työpaikkaa vailla, pohtii seuraavaa askelta urallaan tai muuten vain haluaa tietää, mitä markkinoilla tapahtuu.

Työpaikkatutkaan liittyy myös prolaisille ilmainen henkilökohtainen uravalmennus Pro Noste. Valmennuksen ja rekrytoinnin ammattilaiset auttavat jäsentä oman alansa löytämisessä, työpaikan hakemisessa ja hakuprosessiin liittyvien materiaalien tuottamisessa.

Näin saat Työpaikkatutkan käyttöön 

Kirjaudu Proplus-jäsenportaaliin omalla jäsennumerollasi, jonka näet mobiilisovelluksestamme ja muovisesta jäsenkortistasi. Saat työpaikkatutkan käyttöösi suoraan Proplussan aloitussivulta: klikkaa palvelun kuvaketta niin pääset hyödyntämään Työpaikkatutkaa ja määrittelemään omat hakuehtosi.

Apua ammatinharjoittajille

Tarvitsetko apua yrittäjyyteen liittyvissä asioissa? Asianajotoimisto Evershedsin kokeneet asianajajat auttavat sinua puhelimitse seuraavissa kysymyksissä:

 • Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät asiat
 • Yrityksen vakuutukset
 • Yleinen oikeudellinen neuvonta sopimusasioissa
 • Yleinen oikeudellinen neuvonta vahingonkorvausasioissa
 • Viranomaisten kanssa asiointi
 • Ammatinharjoittajan verotuksen yleiset asiat

Tavoitat Evershedsin asiantuntijat numerossa 010 6841 400 kello 10-16 (ma-pe).

Jos sinua mietityttävät jotkin muut ammatinharjoittamiseen liittyvät asiat tai haluat tietää lisää, olethan yhteydessä meihin osoitteessa ammatinharjoittajat@proliitto.fi 

Urapalvelut, joissa on nostetta

Uniikki Pro Noste -jäsenetumme tuo monipuolisesti nostetta elämääsi – haluamme, että 

 • menestyt ja kehityt työssäsi sekä pysyt tahdissa mukana
 • etenet urallasi ja onnistut työnhaussa
 • olet varautunut muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin
 • voit hyvin, työ ja muu elämäsi on tasapainossa ja olet onnellinen.

Nostetta elämääsi ja työhösi henkilökohtaisesta valmennuksesta

Pro Noste tarjoaa käyttöösi henkilökohtaisen uravalmentajan, jolta saat vinkkejä, konkreettisia neuvoja ja tukea työurasi eri vaiheissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Valmennus tapahtuu puhelimitse tai Skypen ääni-/videoyhteyden välityksellä.

Voit keskustella osaamisesi parantamisesta, työn ja muun elämäsi yhteensovittamisesta, pyytää sparrausta kehityskeskusteluusi tai työhakemuksesi laadintaan. Kun tunnistat osaamisesi, vakuutat muut helpommin ja onnistut työssäsi useammin.

Pro Noste auttaa, kun pohdit uraasi, ammattiasi tai ryhtyäkö omillesi. Valmentaja antaa tukea ajatuksiisi ja inspiraatiota. Jos olet työtä vailla, saat neuvoja, mistä löydät työpaikkoja ja miten loistat ja menestyt työnhaussa.

Pro Noste -valmennus tarjoaa ratkaisuja

Voit keskustella valmentajasi kanssa esimerkiksi näistä

 • oman osaamisesi tunnistaminen, vahvistaminen ja esiin tuonti
 • kehitys- tai palkkakeskusteluun valmistautuminen
 • hyvinvoinnin lisääminen työssä, työn hallinta ja työtaakkasi keventäminen
 • työmotivaatiosi ja innostuksesi ylläpitäminen
 • työn ja vapaa-ajan / perhe-elämän yhteensovittaminen
 • urasuunnittelu – kun haluat edetä urallasi tai vaihtaa alaa
 • muutoksiin varautuminen ja niissä mukana pysyminen
 • yt-neuvottelujen uhka: ole valmis työnhakuun ja laadi työnhakustrategia
 • työhakemus ja osaamispohjaisen CV:n laatiminen, ehkä video
 • LinkedIn-profiilin luominen
 • piilotyöpaikat ja työnhakukanavat sekä hissipuhe
 • ikäsyrjintä: miten hälvennät rekrytoijan ennakkoluulot
 • yrittäjyys ja mentorin etsiminen tai opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen.

Ajan valmentajalle varaat verkossa, Pro Noste -uraportaalissa.

Lisäetuja Pro Noste -Facebook-ryhmästä

Pro Nosteen Facebook-ryhmässä on tarjolla hyvinvointi- ja terveystietoa kuten paljon muutakin Pro Noste -aihepiiristä. Lisäksi valmentaja esiintyy kerran viikossa torstaisin – aiheet vaihtuvat. Näiden taltioinnit ovat katsottavissasi jälkeenpäin koska tahansa. Tämäkin maksutta jäsenillemme.

Yli 100 videon ja webinaarin inspiroiva kirjasto ulottuvillasi

Pro Noste tarjoaa myös toista sataa videota sekä webinaaria ja niiden tallennetta hyödynnettäväksesi – juuri silloin kun haluat. Saat tietoa, vinkkejä ja inspiraatiota, kenties kipinän uuteen ja parempaan minään.

Kirjasto on käytössäsi Pro Noste -uraportaalissa, josta myös varaat ajan valmentajalle.

Kun olet pro, koko Pro Nosteen tarjonta on sinulle maksutonta – nostetta on tarjolla yli 2000 euron arvosta.

Pro Noste -valmennuspalveluista vastaa yhteistyökumppanimme UP Partners, joka on johtava suomalainen virtuaalivalmennusta tarjoava yritys.

Pro Nostetta täydentää Työpaikkatutkamme: yhdessä ne ovat lyömätön yhdistelmä, kun haet työpaikkaa.

Neuvoja yksityiselämän lakiasioissa

Ovatko perintöön, asuntokauppaan tai eroon liittyvät järjestelyt ajankohtaisia? Pron jäsenenä saat maksutonta luottamuksellista puhelinneuvontaa myös yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Neuvontapalvelu koskee myös samassa taloudessa asuvia perheenjäseniäsi.

Kysytyimmät aiheet TOP 10

 1. Perintöasioiden järjestäminen oman vanhemman tai puolison kuoltua
 2. Perunkirjoituksen järjestämiseen liittyvät asiat
 3. Puolisoiden omaisuuden jako erotilanteessa
 4. Lasten asioiden järjestäminen erotilanteessa (tapaamisasiat, elatus ja huolto)
 5. Ostetussa asunnossa havaitut virheet (kuten homevauriot)
 6. Korvausvastuuasiat asunto-osakeyhtiössä; esim. vastaako taloyhtiö vai osakas vesivahingon kustannuksista
 7. Perintöveroasiat ja perintöverosuunnittelu
 8. Asuinhuoneiston vuokra-asiat
 9. Edunvalvonta-asiat vanhuksen sairastuttua
 10. Testamentin ja avioehtosopimuksen tekemisen suunnittelu.

Miten saan palvelua?

Soita arkisin kello 10–16 Eversheds Asianajotoimistoon, p. 010 6841 400. 

lmoita, että olet Pron jäsen. Ota jäsennumerosi valmiiksi esille, löydät sen jäsenkortistasi. Lakimies kirjaa nimesi ja jäsennumerosi. Keskustelu jää luottamukselliseksi.

Asianajotoimiston neuvonta on sinulle ilmaista, maksat vain normaalin puhelinmaksun.

Neuvonnan piiriin eivät kuulu työsuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- tai ansiotoimintaan eivätkä luottamustehtäviin liittyvät kysymykset. Työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä suoraan Pron työelämäasiantuntijoihin.

Jos korttisi on kadonnut, ota yhteyttä Pron jäsenpalveluun p. 09 1727 3440 tai jasenasiat@proliitto.fi.

 
 

Liitypro yhteydenottolomake