Ammattiliiton jäsenmaksu | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jäsenmaksu

Ammattiliitto Pron jäsenmaksu on 1,25 prosenttia veronalaisesta palkkatulosta vuonna 2020. Maksu on enimmillään 49 euroa kuukaudessa, ja sisältää Työttömyyskassa Pron jäsenmaksun.

Mistä jäsenmaksua peritään vuonna 2020?

 • Jäsenmaksua peritään kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja on suuruudeltaan 1,25 prosenttia em. palkkatulosta. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat.  
 • Jäsenmaksu 1,25 prosenttia maksetaan myös liiton hoitaman työsuhderiidan tuloksena maksetuista saatavista tai korvauksista, perinnässä ei noudateta maksukattoa.
 • Työttömyyskassa Pron maksamista etuuksista peritään työttömyyskassan jäsenmaksu automaattisesti.
 • Liitto ei palauta liikaa maksettua jäsenmaksua.
 • Kun jäsen liittyy kesken kuukauden, jäsenmaksu lasketaan seuraavasti: kuukausipalkka jaettuna kuukauden todellisilla työpäivillä (21 tai 22) ja kerrotaan loppukuukauden työpäivillä.

Jäsenmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen

 • Pron jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan.
 • Tämä tarkoittaa, että vuositulosi, josta vero lasketaan, pienenee jäsenmaksusi verran ja näin verosikin vähenee. Jäsenmaksusi on siten maksamaasi pienempi. 
 • Toimitamme jäsenmaksutiedot puolestasi vuosittain suoraan verottajalle ja ne näkyvät veroehdotuksessasi.

 Jäsenmaksua ei makseta:

 • sen kalenterikuukauden ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa etkä kassan maksamaa veronalaista etuutta
 • kertaluontoisista palvelu-, juhlavuosi-, aloite- ja keksintöpalkkioista eikä syntymäpäivälahjoista
 • muista korvauksista, joita ei katsota palkkatuloksi
 • muista Kelan maksamista etuuksista tai tuista.

Ammattiliiton jäsenmaksua ei myöskään tarvitse maksaa palkattomalta ajalta: opiskelu, armeija/siviilipalvelus, sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja hoitovapaa.

Jäsenen tulee ilmoittaa palkattomien aikojen alku- ja loppupäivämäärät Proplussan jäsenyys ja jäsenedut sivujen kautta jäsenpalveluun. Huom. liiton jäsenpalvelu ei tarvitse työttömyysajalta ilmoitusta, jos ansiosidonnaisen päivärahan maksaa Työttömyyskassa Pro. 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu Prossa on 1,25 prosenttia työstä maksettavasta palkkatulosta. Maksu on enimmillään 49 euroa kuukaudessa.

Töihin ulkomaille?

Oletko siirtymässä tai siirtynyt palkansaajasta yrittäjäksi?

Lue lisää jäsenmaksusta ja yrittäjän työttömyysturvasta.

Liitypro yhteydenottolomake