Ammattiliiton jäsenmaksu | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jäsenmaksu

Ammattiliitto Pron jäsenmaksu on 1,4 prosenttia veronalaisesta palkkatulosta vuonna 2018. Maksu on enimmillään 57 euroa kuukaudessa.
Vuonna 2019 Pron jäsenmaksu on 1,25 prosenttia veronalaisesta palkkatulosta tai enintään 49 euroa kuukaudessa. Lue lisää.

Mistä jäsenmaksua peritään vuonna 2018?

 • Jäsenmaksua peritään kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja on suuruudeltaan 1,4 prosenttia em. palkkatulosta. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat.  
 • Pro perii myös jäsenmaksua 1,4 prosenttia liiton hoitaman työsuhderiidan tuloksena maksetuista saatavista tai korvauksista. 
 • Työttömyyskassa Pron maksamista etuuksista peritään työttömyyskassan jäsenmaksu automaattisesti.
 • Liitto ei palauta liikaa maksettua jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen

 • Pron jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan.
 • Tämä tarkoittaa, että vuositulosi, josta vero lasketaan, pienenee jäsenmaksusi verran ja näin verosikin vähenee. Jäsenmaksusi on siten maksamaasi pienempi. 
 • Toimitamme jäsenmaksutiedot puolestasi vuosittain suoraan verottajalle ja ne näkyvät veroehdotuksessasi.

 Jäsenmaksua ei makseta:

 • sen kalenterikuukauden ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa etkä kassan maksamaa veronalaista etuutta
 • kertaluontoisista palvelu- ja juhlavuosipalkkioista
 • aloite- ja keksintöpalkkioista
 • syntymäpäivälahjoista
 • muista korvauksista, joita ei katsota palkkatuloksi
 • muista Kelan maksamista etuuksista tai tuista.

Ammattiliiton jäsenmaksua ei myöskään tarvitse maksaa palkattomalta ajalta: opiskelu, armeija/siviilipalvelus, sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja hoitovapaa.

Jäsenen tulee ilmoittaa palkattomien aikojen alku- ja loppupäivämäärät Proplussan jäsenyys ja jäsenedut sivujen kautta jäsenpalveluun. Huom. liiton jäsenpalvelu ei tarvitse työttömyysajalta ilmoitusta, jos ansiosidonnaisen päivärahan maksaa Työttömyyskassa Pro. 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu 

Ulkomailla työskentelevän jäsenmaksu Prossa on 1,4 prosenttia työstä maksettavasta palkkatulosta. Maksu on enimmillään 57 euroa kuukaudessa.

Töihin ulkomaille?

Liitypro yhteydenottolomake