Opiskeluajan toimeentulo | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Opiskeluajan toimeentulo

Opintotuki 

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea haetaan Kelasta.

Opintoraha on valtion rahoittama, kuukausittain maksettava etuus. Opintoraha on veronalaista tuloa.

Asumislisä on valtion rahoittama kuukausittain maksettava avustus.

Opintolainan myöntää hakemuksesta pankki. Se maksetaan pankin varoista ja yleensä takaisinmaksu alkaa opintojen päätyttyä. Valtiontakauksen ansiosta lainalle ei tarvita muuta vakuutta.

Kansaneläkelaitos

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan koulutukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, jonka järjestää Suomessa julkisen valvonnan alainen oppilaitos. 

Tuki edellyttää, että päätoiminen työsuhde samalla työnantajalla tai päätoiminen yritystoiminta on jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Aikuiskoulutustukea saadakseen on jäätävä opintovapaalle ja vapaan on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Jos opiskelu tapahtuu lyhyemmissä jaksoissa tai osa-aikaisesti, vapaiden on kestettävä yhteenlaskettuna vähintään 43 päivää.

Opintovapaapäiviksi lasketaan enintään viisi päivää viikossa. Täyteen opintovapaakuukauteen eli kalenterikuukauteen sisältyy 21,5 opintovapaapäivää.

Jos opintovapaa pidetään osa-aikaisena, vajaa työpäivä lasketaan kokonaiseksi opintovapaapäiväksi. 

Oikeus tukeen

Aikuiskoulutustuki edellyttää työeläkevakuutettua työhistoriaa. Kahdeksan vuoden työhistorialla tukea voi saada enimmäisajan eli 19 kuukautta.

Jos työhistoriaa on vähemmän kuin kahdeksan vuotta mutta vähintään viisi vuotta, yksi työkuukausi kerryttää tukiaikaa 0,8 päivää.

Aikuiskoulutustuki on samansuuruinen kuin henkilön ansiopäiväraha eli työttömyysturva ilman erillisiä korotuksia.

Tukea maksetaan 2 800 euron kuukausituloilla noin 1 594 euroa, 3 000 euron kuukausituloilla tukea saa kuukaudessa noin 1 680 euroa.

Myös osa-aikaisesti opiskeleva voi saada aikuiskoulutustukea. Tällöin se maksetaan alennettuna (soviteltuna) ja kuukausittain jälkikäteen.

Tuen suuruuden ja keston voi tarkistaa palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen hallinnoiman Koulutusrahaston internet-sivujen laskurilla.

Aikuisopintojen rahoittamisesta lisää Proplussasta. Lue muun muassa, mikä on ammattitutkintostipendi ja kenelle se myönnetään.

Jäsensivut on tarkoitettu vain Pron jäsenille. Sivuston käyttö edellyttää erillistä kirjautumista.

Muita linkkejä: Koulutusrahasto

Liitypro yhteydenottolomake