Amisajokortti | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Amisajokortti

Työelämän ajokortti ammattiin opiskeleville

Työnhakutaidot ja työelämän pelisäännöt ovat asioita, jotka opiskelijan on tarpeen tuntea, kun hän siirtyy opinnoista työelämään.

Työelämän ajokortti ammattiin opiskeleville, ’amisajokortti’ antaa opiskelijoille näitä valmiuksia.
Koulutuspaketti noudattaa ammatillisten perustutkintojen Työelämässä toimiminen (2 osp) -opintojakson ja Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) tavoitteita.

Materiaalipaketti muodostuu kolmesta erillisestä moduulista, jotka voidaan liittää oppilaitoksen omaan verkko-oppimisympäristöön. Paketin osia voi joustavasti käyttää joko yhtenä kokonaisuutena tai eri osioita voi liittää muiden opintojen oheen. Materiaalit ovat oiva apu opetuksessa ja ohjauksessa niin opinto-ohjaajille kuin opettajille.

Osio 1: Etsi omaa uraasi

Tässä moduulissa osallistuja suunnittelee omaa urapolkuaan. Moduulin aikana hän:

 • Tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja taitojaan
 • Valmistautuu esittelemään omaa osaamistaan
 • Selvittää oman alansa työmarkkinoiden tilannetta ja alansa osaamistarpeita
 • Rakentaa omaa urasuunnitelmaansa

Osio 2: Valmiina työnhakuun

Tässä moduulissa osallistuja valmistautuu työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn. Moduulin aikana hän oppii:

 • Etsimään tehokkaasti oman alansa työpaikkoja
 • Tekemään itsensä näköisen työhakemuksen ja kertomaan omasta osaamisestaan
 • Valmistautumaan työhaastatteluun

Osio 3: Tervetuloa työelämään

Tämän moduulin aikana osallistuja oppii tuntemaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä. Moduulin opinnot suoritettuaan hän:

 • Tietää mihin sitoutuu työsopimuksella ja mitä siitä kannattaa tarkistaa
 • Osaa toimia työyhteisön jäsenenä
 • Osaa toimia työpaikalla omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti

 

Näiden opintojen jälkeen opiskelija osaa suunnitella uraansa, kuvata omaa osaamistaan, etsiä oman alansa työpaikkoja, tehdä osuvia työhakemuksia ja vakuuttaa työhaastattelussa. Hän myös ymmärtää työsopimuksen solmimiseen liittyvät keskeiset asiat ja osaa toimia osana työyhteisöä.

 

Haluatko amisajokortin omaan oppilaitokseesi?
Kysy lisätietoja: Anne Teittinen, anne.teittinen@proliitto.fi, puh 050 463 6750.

Liitypro yhteydenottolomake