Opiskeluajan toimeentulo | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Opiskeluajan toimeentulo

Opintoihin liittyvät tuet

Opintoihin liittyvät tuet koostuvat opintorahasta, yleisestä asumistuesta ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea haetaan Kelasta.

Opintoraha on valtion rahoittama, kuukausittain maksettava etuus. Opintoraha on veronalaista tuloa.

Yleistä asumistukea opiskelija saa samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat. Asumistukea myönnettäessä ei siis enää huomioida opiskelukuukausia tai opintotien enimmäisaikoja.

Opintolainan myöntää hakemuksesta pankki. Se maksetaan pankin varoista ja yleensä takaisinmaksu alkaa opintojen päätyttyä. Kela takaa opintolainan ja sen takia lainalle ei tarvita muuta vakuutta.

Luen lisää opintoihin liittyvistä tuista Kelan nettisivuilta.

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan koulutukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, jonka järjestää Suomessa julkisen valvonnan alainen oppilaitos. 

Tuen saaminen edellyttää, että olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Tuen edellytyksenä on, että et saa muuta tukea opiskeluun ja, että saat opintovapaan aikana enintään 250 euroa sivutuloa. Sivutuloina huomioidaan bruttopalkkatulot.

Mikäli opiskelu tapahtuu lyhyemmissä jaksoissa kuin kaksi kuukautta tai osa-aikaisesti, vapaiden on kestettävä yhteenlaskettuna vähintään 43 päivää.

Opintovapaapäiviksi lasketaan enintään viisi päivää viikossa. Täyteen opintovapaakuukauteen eli kalenterikuukauteen sisältyy 21,5 opintovapaapäivää.

Jos opintovapaa pidetään osa-aikaisena, vajaa työpäivä lasketaan kokonaiseksi opintovapaapäiväksi. 

Oikeus tukeen

Aikuiskoulutustuki edellyttää työeläkevakuutettua työhistoriaa. Voit hakea aikuiskoulutustukea kun sinulla on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria. Enimmäistukikuukausien määrä on 15 kuukautta.

Tukea maksetaan 3000 euron kuukausituloilla noin 1 613 euroa, 4000 euron kuukausituloilla tukea saa kuukaudessa noin 1 811 euroa (1.8.2017 lukien.)

Myös osa-aikaisesti opiskeleva voi saada aikuiskoulutustukea. Tällöin se maksetaan soviteltuna ja kuukausittain jälkikäteen.

Tuen suuruuden ja keston voi tarkistaa palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen hallinnoiman Koulutusrahaston internet-sivujen laskurilla.

Aikuisopintojen rahoittamisesta voit lukea lisää kirjautumalla omalla jäsennumerollasi Proplussaan. Lue muun muassa, mikä on ammattitutkintostipendi ja kenelle se myönnetään.

Katso myös Koulutusrahaston sivut.

 

Liitypro yhteydenottolomake