Työelämän ajokortti | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työelämän ajokortti

Työelämän pelisäännöt, työehtoasioista puhumattakaan, ovat vieraita monille työelämään siirtyville. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa työnteon arkipäivää, ja niiden tuntemus on tarpeen työelämään valmistuville.

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti -opintojakso lisää opiskelijoiden työelämätietoutta mielenkiintoisella ja käytännönläheisellä tavalla sekä vahvistaa taitoja työpaikan hakuun. 

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät:

 • työnhakutaitoihin ja niiden kehittämiseen
 • työelämän pelisääntöihin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön
 • työpaikan työsuojeluun, työhyvinvointiin ja työelämän sosiaaliturvaan

 

Työelämän ajokorttia on toteutettu jo 12 ammattikorkeakoulussa 

Opintojakso voidaan toteuttaa vapaasti valittavina opintoina kokonaan verkossa. Opintojakson laajuus on korkeakoulun tarpeesta riippuen joko kolme tai viisi opintopistettä.

Ohjaajina toimivat Ammattiliitto Pron asiantuntijat. Opintojakso on maksuton.

Työelämän ajokortti Facebookissa.

Millainen kurssi oikeasti on?

Opiskelijapalautteen mukaan Työelämän ajokortti on koettu hyödylliseksi ja sen uskotaan lisäävän omaa työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä. Koulutuksen vahvuuksiksi on koettu sen käytännönläheisyys ja kokonaisvaltainen ja ammattitaitoinen työelämäasioiden käsittely. Lue opiskelijoiden palautteita:

”Kokonaisuutena opintojakso oli erittäin hyvä ja antoisa. Oli hauska päästä kuulemaan tarinoita tosielämästä sekä muiden opiskelijoiden kokemuksia erilaisilta aloilta. Olen suositellut kurssia ystävilleni.”

”Luultavasti paras kokonaisuus tähänastisista kursseistani.”

”En olisi voinut toivoa parempaa opetusta työelämään liittyvissä asioissa! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin."

”Kurssi oli piristävän erilainen. Selkeästi ilmoitetut kurssisisällöt ja hyvät materiaalit helpottivat opiskelua. Löysin aina etsimäni tiedon kurssialueelta nopeasti.”

Työelämän pelisäännöt -osio pitäisi saada pakolliseksi kaikille työuraansa aloitteleville. Uskoisin, että sen avulla monet olisivat valmiita kohtaamaan paremmin työelämän haasteet.”

”Olin yllättynyt kurssin positiivisesta vireestä, joka keskittyi kannustamaan opiskelijaa oppimaan ja yrittämään. Kurssi ei jäänyt vain suoritettavaksi kurssiksi toisten kurssien joukkoon.”

Opintojakson toteutus ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulun tehtäväksi jää opiskelijahallintoon liittyvät asiat ja opintojakson markkinointi.

Työelämän ajokortti

 • soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin
 • voidaan toteuttaa joko 3 tai 5 opintopisteen laajuisena
 • toteutetaan verkko-opintoina 
 • on ammattikorkeakoululle maksuton 

 

 

Moduuli 1:
Löydä unelmaduunisi 

Moduuli 2:
Työelämän pelisäännöt

Moduuli 3:
Työelämän arjessa

Opintojakson käytyään
opiskelija

 • tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
   
 • osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (cv/ansioluettelo)
   
 • tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä
 • tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä 
   
 • tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
   
 • ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet  
   
 • ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä
 • tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita  
   
 • tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana

Liitypro yhteydenottolomake