Ay-liikkeen historiaa: Ammatillisen edunvalvonnan juurilla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ay-liikkeen historiaa: Ammatillisen edunvalvonnan juurilla

Kun pohditaan tulevaisuutta, on hyvä muistaa menneisyys. ProStoori sukeltaa ammattiliittojen ja ammattiyhdistysliikkeen historiaan, joka on täynnä työntekijöiden aseman parantamiseen johtaneita tekoja ja tapahtumia. Nyt alkava juttusarja perustuu Pron 18.9. järjestämään luentoon ay-liikkeen historiasta.
Teksti Ari Rytsy
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo/Kalle Havas
Helsinkiin perustettiin työväenyhdistysvuonna 1883. Kuvassa Helsingin työväentalo vuonna 1925.

Ammatillisen edunvalvonnan juuret ulottuvat vuonna 1879 annettuun asetukseen elinkeinovapaudesta.

 

Euroopassa vallitsevaan liberalismiin ja voimakkaaseen teollistumiseen pohjautuva uudistus avasi ovet suurelle muuttoliikkeelle, jonka seurauksena väestöä saapui maaseuduilta kaupunkeihin teollisuuden työpaikkojen perässä. Työllistyminen oli pakollista, sillä irtolaislain perusteella työtön kaupunkilainen määrättiin pakkotyöhön.

Työpäivät olivat 12–14-tuntisia, työtapaturmia sattui paljon ja lapsityövoiman käyttö oli yleistä.

Teollistumista ja sen tuomaa vaurautta varjostivat työntekijöiden kehnot olo. Työpäivät olivat 12–14-tuntisia, työtapaturmia sattui paljon ja lapsityövoiman käyttö oli yleistä. Uskotaan, että työpaikoilla tapahtunut ryypiskely lisäsi osaltaan onnettomuuksien määrää.

Työväenyhdistykset työvoimaa sivistämään

Venäjän vallan alla elänyt työväki ei juuri tiennyt edunvalvonnasta tai sosiaalidemokratiasta. Sen sijaan tehtaiden johtajat ja omistajat olivat hyvin perillä Euroopassa voimaansa kasvattavasta marxismista. Luokkaristiriitojen kärjistymisen pelossa perustettiin porvarillisia työväenyhdistyksiä työntekijöiden sivistämiseksi.

 

Porvari Julius von Wright perusti Suomen ensimmäisen työväenyhdistyksen Helsinkiin vuonna 1883. Seuraavat työväenyhdistykset nousivat Vaasaan, Ouluun, Poriin, Savonlinnaan, Tampereelle sekä Turkuun. Vuonna 1895 Suomessa oli yli 30 työväenyhdistystä, jotka loivat pohjan sosialistiselle työväenliikkeelle.

 

Toimihenkilöiden ensimmäiset yhdistykset perustettiin sata vuotta sitten

 

Tilaa uutiskirje

Tilaa ProStoorit
sähköpostiisi.